Kirill pátriárka Őszentsége köszöntő levele Orbán Viktor miniszterelnökhöz a Karácsony és az Új Esztendő alkalmából

Kirill pátriárka karácsonyi és újévi köszöntő üzenetei között Orbán Viktor miniszterelnökről is megemlékezett. A miniszterelnökhöz küldött személyes levelében ez áll: „Szívből köszöntöm Önt Krisztus Születésének nagy ünnepe és az Új Esztendő alkalmából! 

tovább

Két helyi ortodox egyház főpapja közös szolgálatával ünnepelték Szent István király napját a budapesti Nagyboldogasszony-székesegyházban

Augusztus 20-án, Szent István király, a magyar keresztény állam alapítójának ünnepén hazánk minden keresztény templomában ünnepi istentiszteletet tartottak. A budapesti Nagyboldogasszony-székesegyházban Hilarion Budapest- magyarországi metropolita György Nagymihály-kassai érsekkel (Cseh és Szlovák földek Egyháza) közösen tartotta meg az ünnepi szent liturgiát.

tovább

Hilarion Budapesti és Magyarországi metropolita HÚSVÉTI ÜZENETE az Orosz Ortodox Egyház Magyarországi Egyházmegye papságához és lelki nyájához

Az Úrban szeretett tisztelendő atyák, kedves testvérek! KRISZTUS FELTÁMADT! Eden a kiválasztott és szent napon ezt a győzelmi kiáltást intézzük minden testvérünkhöz, közeliekhez és távoliakhoz, barátainkhoz és ellenségeinkhez. Mert a Feltámadás fénye beragyogta az egész világot, Krisztus legyőzte a halált, lerombolta a pokol kapuit, megnyitotta az utat az Isten és az Atya Országába mindazok számára,…

tovább

Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkájának karácsonyi üzenete az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Az Úrban szeretett főpásztorok, tisztelendő atyák és diakónusok, istenszerető szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivéreim és nővéreim! Most, amikor az egész mennyei és a földi Egyház egybegyűl és a testté lett Istent dicsőíti, szívből köszöntelek Mindnyájatokat Krisztus Születésének fényes ünnepén!

tovább

Hilarion Budapest-magyarországi metropolita karácsonyi körlevele a Magyar Ortodox Egyházmegye papságához és hívő nyájához

Az Úrban szeretett atyák és testvérek! Szeretettel köszöntelek benneteket Krisztus Születésének ünnepe és az új esztendő alkalmából! „Krisztus születik, dicsőítsétek. Krisztus az égből, fogadjátok.” Ezekkel a szavakkal kezdte karácsonyi beszédét Teológus Szent Gergely. Ezekkel a szavakkal fogadja az egyház is Isten Fiát, Jézus Krisztust, aki felvette az emberi természetet, hogy megszabadítva minket a bűntől és…

tovább