Kirill pátriárka Őszentsége köszöntő levele Orbán Viktor miniszterelnökhöz a Karácsony és az Új Esztendő alkalmából

Kirill pátriárka karácsonyi és újévi köszöntő üzenetei között Orbán Viktor miniszterelnökről is megemlékezett. A miniszterelnökhöz küldött személyes levelében ez áll: „Szívből köszöntöm Önt Krisztus Születésének nagy ünnepe és az Új Esztendő alkalmából! 

tovább

Remény Isten irgalmában

Az Úr „igazságtalan”, és éppen „igazságtalan” voltában van a mi reménységünk. Nem abban reménykedünk, hogy erőfeszítéseinkért jutalmat kapunk, hiszen ezek igen szerények, erényeink vajmi kevesek, hanem abban, hogy minden igazságosság és törvény ellenére, bűneink ellenére, Isten megkönyörül rajtunk. 

tovább

Sikerek és kudarcok?

Olvasandó: Mt 9,1-8. Urunk Jézus „beszállt a bárkába, átkelt a tengeren és elment a saját városába”. Miért is szállt be a bárkába? Mert a gadaraiak kérték, hogy „menjen máshová a határukból”. Ne ítéljük el őket, emberek voltak, kishitűek, és nagy félelem lett úrrá rajtuk, amikor látták, hogy bár az ördögtől megszállottak meggyógyultak, de a háromezer…

tovább

Szárovi Szent Szerafim a Szentlélek megszerzéséről

Egy olyan ember, aki lemondott az élet minden öröméről, nem vett részt a világ dolgaiban, teljes magányban élt, erdőben, vadállatoktól körülvéve, mit tudott nyújtani sokéves remeteségéből? Bizonyára kijöhetett volna komoran, összeszedetten, elgondolkodóan. Mégis, Szent Szerafim megvilágosodva, örvendezően, nemcsak beszélőképességét megőrizve, hanem másokat is meghallgatni képesen jött ki remeteségéből. Nem véletlen, hogy az egész év folyamán…

tovább

Hogyan készüljünk a szent eucharisztiára?

A szentáldozásra készülődve „meg kell vizsgálnunk magunkat”, hogy a szentáldozás „ne legyen ítéletünkre vagy kárhozatunkra”, nehogy – Pál apostol szavaiva – testünket, Krisztus tagját „elszakítsuk Krisztustól, és parázna nő tagjává tegyük!” (vö. 1Kor 6,15) Ez akkor történik meg, amikor a Krisztus Szent Titkaiban részesülő ember nem evangéliumi életet él, nem Krisztus parancsait követi. Amikor szentáldozáshoz…

tovább

HAON: Jubiláltak a debreceni orthodoxok

Különleges jubileumot ünnepeltek a debreceni Szent Háromság Magyar Orthodox Templomban. Tíz évvel ezelőtt, 2012-ben a Szentéletű Magyar Mózes ereklyéjét kapta ajándékba a felekezet Feodor munkácsi és ungvári metropolitától. E jeles alkalomból látogatott el a templomba és tartott szombat délelőtt főpapi liturgiát Hilarion metropolita, a magyarországi Orosz Orthodox Egyházmegye kormányzó főpapja.

tovább