Kirill pátriárka Őszentsége köszöntő levele Orbán Viktor miniszterelnökhöz a Karácsony és az Új Esztendő alkalmából

Kirill pátriárka karácsonyi és újévi köszöntő üzenetei között Orbán Viktor miniszterelnökről is megemlékezett. A miniszterelnökhöz küldött személyes levelében ez áll:

Szívből köszöntöm Önt Krisztus Születésének nagy ünnepe és az Új Esztendő alkalmából! 

Az Egyház évről-évre, kivételes örömmel dicsőíti Isten Fiának a világba jövetelét, aki biztos utat mutatott az emberiségnek a lelki-erkölcsi tökéletesedéshez, és megnyitotta az egykor elvesztett Éden kapuit.

E szent napokban minden keresztény arra kap elhívást, hogy ne csupán hálát adjon az Úrnak, hanem tevékenyen gondoskodjon felebarátairól, adjon meg minden támogatást azoknak, akik szükségben vannak és segítségünkre szorulnak. Ez a mi évszázadokon átívelő hagyományunk, amelyet követünk, és amellyel tanúságot teszünk a soha el nem múló evangéliumi parancsolatokhoz való ragaszkodásunkról.

Kívánok Önnek jó egészséget, karácsonyi örömet, újabb és jó sikereket a beköszöntő új esztendőben.

Az Úr áldja meg az Ön erőfeszítéseit, amelyek a nép békés és nyugodt élete megteremtésére és az Ön gondoskodására bízott ország felvirágzására irányulnak.

Tisztelettel:

+Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkája

(Forrás: a Moszkvai Patriarkátus hivatalos honlapja)