KÖSZÖNTŐ

Lectori salutem!

 

Kedves Olvasónk!

A Magyar Ortodox Egyházmegye új honlapját bocsátjuk most útjára, amelyet elsősorban a magyar vagy magyar nyelven is olvasó híveink tájékoztatására, és lelki, teológiai olvasmányokkal történő gazdagítására szánunk.

De nemcsak számukra, hanem minden olyan érdeklődő honfitársunknak ebben a hazában és e haza határain túl, aki betekintést szeretne nyerni az ortodox keresztény tanításba, lelkiségbe és egyházmegyénk szolgálatába, életébe. Tudósítunk a hazai és a tágabb ortodox világ legfontosabb híreiről, lehetővé tesszük, hogy az olvasó „ellátogasson” egy istentiszteletre, vagy annak egy részére, elolvasson egy prédikációt, meghallgasson egy ősi egyházi éneket, fellapozzon egy képes albumot, bepillantson templomainkba, az ikonok világába.

Magyarországon az ortodox, „görögkeleti” keresztények viszonylag szerény kisebbséget képviselnek. Ám ez Urunk Jézus Krisztus szavait juttatja eszünkbe:

„Ne félj, te kicsiny nyáj!” 

(Lukács evangéliuma 12, 32)

 „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.”

(Máté evangéliuma 18, 20)

Igen, mi ortodox keresztények nem vagyunk sokan ebben a hazában, és a hitvalló keresztények sincsenek többségben amai Európában, de éppen ez ösztönöz bennünket cselekvésre, szolgálatra, írásra, hitvallásra.

Fogadják jó szívvel és szeretettel e szolgálatunkat.

 

Budapest, 2013 Nagyböjtjén

A szerkesztőség