EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2024. ÉV MÁJUS HÓNAPJÁRA az ÚJNAPTÁR SZERINT

1. Nagy Szerda. Szent Jeremiás próféta. Perzsa Szent Bata papvértanú. Mt 26,6-16. 2. Nagy Csütörtök. Az Utolsó Vacsora emlékezete. Szent Heszperosz, Zóé és gyermekeik, Küriakosz és Theodulosz frígiai vértanúk. Nagy Szent Atanáz alexandriai érsek ereklyéinek átvitele. Moszkvai Szent Matróna. A szent liturgián: Ószövetségi olvasmányok: Kivonulás 19,10-19; Jób 38,1-21; 42,1-5; Ézsaiás 50,4-11; Újszövetségi olvasmányok: 1Kor 11,23-32;…

tovább

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2024. év április hónapjára az újnaptár szerint

Szentéletű Egyiptomi Mária. Hitvalló Szent Makariosz, Csodatévő, pelekétéi apát (840). Szardeszi Szent Meliton (190). Szentéletű Titusz apát, Csodatevő. Szent Amphianosz és Aidesziosz vértanúk (306). Alexandriai Szent Polikárp vértanú. Szent Nizier lyoni püspök (573). Szent Nikétasz hitvalló médikioni apát (824). Énekszerző Szent József (886). Maleon-hegyi Szent György. Szent Theodulosz felolvasó és Agathopusz diakónus thesszalonikai vértanúk. Szent…

tovább

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2024. év március hónapjára

az újnaptár szerint „Szamáriai” Szent Eudokia heliopoliszi vértanúnő (2. sz.). „Palatinus” Szent Hészükhiosz antiokhiai vértanú (303 k.). Tékozló fiú vasárnapja. Szent Eutropiosz, Kleonikosz, Basziliszkosz amaszeai vértanúk (4. sz.). Szent Theodorétosz papvértanú (4. sz.). Szent IV. János, „Aranyszájú” (1001) és Szent V. János (1049) grúz katolikoszok. Szent Mihály (Sztrojev) és Szent Márta (Kovrova) novícia, vértanúk (1938)….

tovább

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2023. év OKTÓBER hónapjára az újnaptár szerint

Pünkösd utáni 17. vasárnap.Szűz Mária Oltalma (a szláv és a román helyi egyházak liturgikus hagyománya szerint). Szent Ananiás apostol a Hetven közül (1. sz.). Énekszerző Szent Romanosz (5-6. sz.). 2Kor 11,31-12,9; Lk 6,31-36 (olvasmányok a 19. vasárnap szerint); az ünnepnek: Zsid. 9,1-7; Lk 10,38-42;11,27-28. Nyolcadik hang.

tovább