Ortodox Egyházi Kalendárium a 2023. év DECEMBER hónapjára az újnaptár szerint

 1. Szent Náhum próféta (Kr. e. 7. sz.). Irgalmas Szent Filaret (8. sz.)
 2. Szent Habakuk próféta (Kr. e. 7. sz.). Szent Mürópé vértanúnő (3. sz.). Szentéletű Kafszokalivita Porfíriosz, csodatévő (1991).  (Hal, bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Pünkösd utáni 26. vasárnap.

Szent Szofoniás próféta (Kr. e. 7. sz.). Szentéletű Ciprusi Theodulosz, Krisztusért balga. Hészükhaszta Szent János, Kolónia püspöke (558). Szentéletű Sztorozsai (Zvenyigorodi) Száva, Radonyezsi Szent Szergij tanítványa (1406). Szent Gábriel újvértanú, pruszai püspök (1659). Csernikai (Cernicai) Szent György (1806). Szent János (Szarv,1937), Szent András, 1920), Szent Miklós (1937) új papvértanúk. Szent György hitvalló (1960).

1Tim 1,15-17; Lk 18,35-43 (olvasmányok a 31. vasárnap szerint). Első hang.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Borbála nagyvértanú és Szent Julianna vértanú, Borbála társa (305 k.). Damaszkuszi Szent János (749-760 k.). Szent János, Polübotosz püspöke, hitvalló és csodatévő (8. sz.). Szent Szerafim újvértanú, Fanarion püspöke (1601). Szent Gennagyij, novgorodi érsek (1504).

(Hal, bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Palesztinai „Megszentelt” Száva (533 k.).

(Hal, bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Csodatevő Szent Miklós, mirai püspök (345 k.).

Zsid 13,17-21; Lk 6,17-23.

(Hal, bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Ambrus, milánói püspök (397 k.).

(Hal, bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Szószthenész, Apollós, Kéfás, Tükhikosz, Cézár és Epafroditosz apostolok a Hetven közül (I. sz.). Thébai Szent Patapiosz, egyiptomi aszkéta (5. sz.). Szent Szofroniusz, ciprusi érsek (8. sz.).
 2. Az Istenszülő fogantatása.

Szent Anna prófétaasszony, Sámuel próféta anyja (Kr. e. 9. sz.).

(Hal, bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Pünkösd utáni 27. vasárnap.

„Szép” Szent Ménasz, Hermogenész és Eugrafosz, alexandriai vértanúk (313). Szent Gemellosz vértanú (361-363). Szentéletű „Dephurkinosz” Tamás (9. sz.). Szent Atanáz, Methóné püspöke (880). Brankovics Szent János, szerb fejedelem (1502) és szülei, István (1476) és Angelina (1516-1520). Szent Joaszaf, bjelgorodi püspök (1754).

Ef 6,10-17; Lk 13,10-17. Második hang.

(Hal, bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Oszlopos Szent Dániel (490 k.). Új Oszlopos Szent Lukács (970 k.). „Száraz” (Szuhoj) Szent Nyikon, kijevi aszkéta (12. sz.).
 2. Csodatévő Szent Szpüridón, trimüthuszi püspök (350 k.). Szent Szünetosz felolvasó, vértanú (3. sz.).

(Hal, bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Eusztratiosz, Auxentiosz, Eugeniosz, Mardariosz és Oresztész vértanúk (305 k.). Szent Lúcia (Luca), szirakúzai vértanú szűz (304 k.). Alaszkai Szent Germán (1837).
 2. Szent Thürszosz, Leukiosz és Kallinikosz, cézáreai vértanúk (3. sz.). Szent Filemon, Apollóniosz vértanúk és társaik, Arrianosz kormányzó és négy testőre, alexandriai vértanúk (3. sz.).
 3. Szent Eleutheriosz, illíriai püspök vértanú és anyja, Anthia vértanúnő (2. sz.). Szent Zsuzsanna diakonissza, palesztinai vértanú (305 k.). Hitvalló Szent István, szurozsi (krími) püspök (787).
 4. Szent Aggeus próféta (Kr. e. 6. sz.). Szent Theofanó császárné, csodatévő, VI. „Bölcs” Leó hitvese (893).

(Hal, bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Pünkösd utáni 28. vasárnap. Szent Ősatyák Vasárnapja.

Szent Dániel próféta és a három szent babiloni ifjú: Ananja, Misaél, Azarja (Kr. e. 6. sz.).

Kol 3,4-11; Lk 14,16-24. Harmadik hang.

(Hal, bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Sebestyén és társai, római vértanúk (287).

(Hal, bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Bonifác, tarzusi vértanú és Római Szent Aglaia (3. sz.). Szent Grégentiosz, szafari püspök (552). Muromi Szent Illés (1188).
 2. Istenhordozó Szent Ignác, antiokhiai püspök vértanú (107-109 k.). “Szabó” Szent János újvértanú (1652). Kronstadti Szent János (1908).
 3. Szent Julianna, nikomédiai vértanú szűz és társai (299-304 k.). Szent Themisztoklész, mürai vértanú (†251 k.). Csodatévő Szent Péter, moszkvai metropolita (1326).
 4. Római Szent Anasztázia nagyvértanú, az „Özvegy, Farmakolütria” és társai: Szent Khrüszogonosz, Szent Theodoté három gyermekével és Szent Zóilosz (209-304 k.).
 5. A Tíz Krétai Szent Vértanú (250 k.). Csodatévő Ohridi Szent Náhum, a szlávok apostola (910 k.).
 6. Az Úr Születése előtti, test szerinti Szent Atyáinak Vasárnapja.

Szent Eugénia, római vértanú szűz és társai: Fülöp, az apja, Prótasz és Jácint a szolgái és Baszilla. (2-3. sz.).

Zsid. 11,9-10,32-40; Mt 1,1-25. Negyedik hang.

 1. Az Úr test szerint való Születése. Karácsony.

Gal 4,4-7; Mt 2,1-12.

(A böjt teljesen fel van oldva január 4-ig)

 1. Isten Szülőjének főünnepe.

Gal 1,11-19; Mt 2,13-23.

 1. Szent István archidiakónus, első vértanú (1. sz.). „Írott” Szent Teodor, az ikontisztelet hitvallója (840 k.).

ApCsel 6,8-15; 7,1-5.47-60. Mt 21,33-42.

 1. A Húszezer Nikomédiai Szent Vértanú (304).
 2. A Tizennégyezer Betlehemi Szent Gyermekvértanú (1. sz.).
 3. Szent Anüszia, thesszalonikai vértanúnő (298-305 k.). Szent Filetairosz, nikomédiai vértanú és hét társa (311 k.). Szent Makariosz, moszkvai metropolita (1563).
 4. Karácsony utáni vasárnap. A karácsonyi ünnepkör vége.

Szent József, Szűz Mária jegyese. Szent Dávid király. Szent Jakab apostol, „az Úr testvére”. Szentéletű Római Melánia (434-439 k.). Római Szent Zoticus vértanú, árvák gyámola, leprások szolgája (337 k.). Szent Theophülaktosz, ohridi érsek (1126 k.).

Gal 1,11-19; Mt 2,13-23. Ötödik hang.

(Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.