Pocskay Mária szeretteinek és rokonainak

Kedves Testvérek!

Mély fájdalommal értesültem arról, hogy életének 74. esztendejében, 2023. november 8-án az Úrhoz költözött Pocskay Mária, a Nagyboldogasszony székesegyház kántorának segítője.

Jól emlékszem Máriára még azokból az évekből, amikor először szolgáltam a Magyar Ortodox Egyházmegyében mint ideiglenesen kormányzó főpap. Mindig kitűnt buzgóságával, ahogy a székesegyház istentiszteletein szolgált, kiválóan ismert minden egyházi éneket, és ameddig egészsége engedte, énekelt és felolvasott gyakorlatilag minden magyar nyelvű szolgálaton, s ha a szükség úgy kívánta, az egyházmegyével kapcsolatos más feladatokban is segített, a templomi kegytárgyboltban vagy másutt.

Mindenki szerette jóságáért és készségéért, hogy bárkinek segítségére legyen. Életéből 35 évet szentelt a székesegyház szolgálatának, sokak számára lett példa Isten és az Ortodox Egyház iránt mutatott hűségéért.

Nyugosztalja az Úr Isten az ő Mária szolgálójának a lelkét „fényes helyen, a felüdülés helyén, ahonnan száműzetett minden fájdalom, bánat és sóhajtás”!

+ Hilarion

Budapest-magyarországi metropolita