Kirill pátriárka Őszentsége köszöntő levele Orbán Viktor miniszterelnökhöz a Karácsony és az Új Esztendő alkalmából

Kirill pátriárka karácsonyi és újévi köszöntő üzenetei között Orbán Viktor miniszterelnökről is megemlékezett. A miniszterelnökhöz küldött személyes levelében ez áll: „Szívből köszöntöm Önt Krisztus Születésének nagy ünnepe és az Új Esztendő alkalmából! 

tovább

Kirill pátriárka levélben köszöntötte Orbán Viktort hatvanadik születésnapja alkalmából

Őexcellenciája Orbán Viktor Úrnak, Magyarország Miniszterelnökének Excellenciás és Tisztelt Miniszterelnök Úr! Szívből köszöntöm Önt hatvanadik születésnapján! Ön egész életét a szülőhazája hasznára végzett feladatoknak szentelte, számos sikert ért el e nem könnyű pályán, amelyek jó hírt szereztek Önnek, olyan embernek, aki szilárd meggyőződéssel rendelkezik, felelős és elveihez hű állami vezető, készen arra, hogy a nemzeti…

tovább

TÁMOGASSUK EGYHÁZUNKAT!

KEDVES TESTVÉREINK! KÉRJÜK NYILATKOZZANAK A SZJA 1 + 1 %- ÁRÓL EGYHÁZMEGYÉNK JAVÁRA! ÖNÖKNEK EZ NEM KERÜL SEMMIBE, EGYHÁZMEGYÉNK AZONBAN ILYEN JELLEGŰ TÁMOGATÁS NÉLKÜL NEM TUDNÁ FENNTARTANI TEMPLOMAIT, FIZETNI PAPJAIT, ALKALMAZOTTAIT! NYILATKOZATUKRA KÉRJÜK ÍRJAK RÁ , HOGY AZ SZJA 1%-ÁT A MAGYAR ORTODOX EGYHÁZMEGYÉNEK SZÁNJÁKTechnikai száma: 0365A MÁSIK 1%-ÁT PEDIG A MAGYAR ORTHODOX KULTÚRA ALAPÍTVÁNYNAKADÓSZÁMA 18130205-1-41,VAGY A…

tovább

Kirill pátriárka üzenete az ifjúság napja alkalmából

Az Úr Templomi bemutatásának ónaptár szerinti ünnepe alkalmából (febr. 2/15), amelyet hagyományosan az „ifjúság napjának” hívnak, Kirill pátriárka üzenetben fordult a fiatalabb generációhoz:  „A mózesi törvény szerint a gyermek Jézust a születése utáni negyvenedik napon Szentséges Anyja a jeruzsálemi templomba hozta, hogy felajánlja Istennek. Ekkor történt az az esemény, amelyet ünneplünk. Remete Szent Teofán püspök…

tovább

Február 24-én Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkája üzenettel fordult az orosz ortodox egyház püspökeihez, a papság és a szerzetesség tagjaihoz és az egyház hívő népéhez:

„Mélységes fájdalommal érzem át azoknak az embereknek a szenvedését, akik a mostani események elszenvedői. Mint az egész Rusz pátriárkája és az egyház elöljárója, amelynek nyája Oroszországban, Ukrajnában és más országokban él, mélyen együttérzek azokkal, akiket ez a tragédia érint” – szól a nyilatkozat, amelyben a pátriárkai felszólít minden érintett felet arra, hogy „tegyen meg mindent…

tovább

Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkájának karácsonyi üzenete az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Az Úrban szeretett főpásztorok, tisztelendő atyák és diakónusok, istenfélő szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivéreim és nővéreim! Szívből köszöntelek Mindnyájatokat Krisztus Születésének fényes ünnepén! Ezen a szent éjszakán az egész teremtés örvendezik, hiszen „közeledik és eljön most az Úr, a nemzetek várakozása és az világ üdvössége” (Krisztus Születése előünnepének lenyugvási istentiszteletéből). Hosszú évek óta várták az…

tovább