Márk rjazanyi és mihajlovszki metropolita karácsonyi üzenete

Boldog Karácsonyt! Egy új élet megszületése, amikor ember jön a világba – rendkívüli és örömteli esemény! Várva-várt esemény! Az emberek készülnek rá, türelmetlenül várják. Jóllehet, milyen szomorú, nem mindenki… A mai statisztikák könyörtelenül tanúskodnak arról, hogy emberek sokasága tagadja meg gyermekeit. Megszületetteket és meg nem születetteket egyaránt. Hány, már megfogant életnek vetnek kegyetlenül véget az…

tovább

Kirill pátriárka köszöntője Márk metropolita névnapján

Az Orosz Ortodox Egyház elöljárója köszöntő levelet írt Márk Rjazany-mihajlovszki metropolitának névnapja, „mennyei oltalmazója” alkalmából. Őeminenciája Márk Rjazany-mihajlovszki metropolitának, a Pátriárkai kitüntetésekre felügyelő Bizottság elnökének. Eminenciás Uram! Krisztus feltámadt! A húsvéti örömhír e szavaival szívből köszöntöm Önt és gratulációimat küldöm „mennyei oltalmazója”, Szent Márk apostol és evangélista napján. Örömmel látom, hogy már hosszú évek óta…

tovább

KIRILL Moszkva és egész Rusz pátriárkájának húsvéti körlevele az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Excellenciás főpásztorok, főtisztelendő atyák és diakónusok, tiszteletre méltó szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivéreim és nővéreim! Ezen a „kiválasztott és szent napon”, amely húsvéti örömben és csodás fényben ragyog, szájról-szájra, szívből-szívbe száll az életet teremtő jó hír: KRISZTUS FELTÁMADT!

tovább

Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkájának karácsonyi üzenete az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Az Úrban szeretett főpásztorok, tisztelendő atyák és diakónusok, istenfélő szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivéreim és nővéreim! Szívből köszöntelek Mindnyájatokat Krisztus Születésének fényes ünnepén! Most a mennyei és a földi Egyház ünnepel, örvendezik, hogy Urunk és Megváltónk eljött a világba, dicséretet és hálaadást küld Istennek az emberi nem iránt mutatott irgalmáért és szeretetéért. Lelki félelemmel hallgatjuk…

tovább