hungary

Hilarion Budapesti és Magyarországi metropolita HÚSVÉTI ÜZENETE az Orosz Ortodox Egyház Magyarországi Egyházmegye papságához és lelki nyájához

Az Úrban szeretett tisztelendő atyák, kedves testvérek! KRISZTUS FELTÁMADT! Eden a kiválasztott és szent napon ezt a győzelmi kiáltást intézzük minden testvérünkhöz, közeliekhez és távoliakhoz, barátainkhoz és ellenségeinkhez. Mert a Feltámadás fénye beragyogta az egész világot, Krisztus legyőzte a halált, lerombolta a pokol kapuit, megnyitotta az utat az Isten és az Atya Országába mindazok számára,…

tovább

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2023. év április hónapjára

Szentéletű Egyiptomi Mária. Hitvalló Szent Makariosz, Csodatévő, pelekétéi apát (840). Szardeszi Szent Meliton (190). (Elhunytak emlékezete. Bor fogyasztása meg van engedve.) Nagyböjt ötödik vasárnapja. Szentéletű Egyiptomi Mária emléke. Szentéletű Titusz apát, Csodatevő. Szent Amphianosz és Aidesziosz vértanúk (306). Alexandriai Szent Polikárp vértanú. Szent Nizier lyoni püspök (573). Zsid 9,11-14; Mk 10,32-45; a szentnek: Gal 3,23-29;…

tovább

Jézus Krisztus életútja – Bemutatták Hilarion Alfejev ortodox metropolita könyvét Budapesten

A Központi Papnevelő Intézet dísztermében március 16-án délután került sor Hilarion Alfejevnek, a magyarországi orosz ortodox egyházmegye kormányzójának immár magyar nyelven is megjelent, Jézus Krisztus – Életút című nagyszabású művének ünnepélyes bemutatójára. A kötet, melyet Zimonyi-Kalinyina Irina fordított, a Bizánci Forrás Magyar Orthodox Egyesület és a Kairosz Kiadó közös kiadványa. => www.magyarkurir.hu 

tovább

Hilarion metropolita tanácsai Megbocsátás Vasárnapjára

Ezen a vasárnapon az ortodox hívők kölcsönösen bocsánatot kérnek egymástól, hogy minden sérelem terhétől megtisztulva kezdhessék meg a Nagyböjtöt. Ezt az istenfélő gyakorlatot az egyiptomi szerzetesek honosították meg, bocsánatot kértek egymástól, mielőtt kivonultak a pusztába a böjt idejére. Az élet a világban egyszerűbb, ugyanakkor bonyolultabb is mint a pusztalakóké. Az emberi kapcsolatokban sok olyan elem…

tovább

Kirill pátriárka üzenete az ifjúság napja alkalmából

Az Úr Templomi bemutatásának ónaptár szerinti ünnepe alkalmából (febr. 2/15), amelyet hagyományosan az „ifjúság napjának” hívnak, Kirill pátriárka üzenetben fordult a fiatalabb generációhoz:  „A mózesi törvény szerint a gyermek Jézust a születése utáni negyvenedik napon Szentséges Anyja a jeruzsálemi templomba hozta, hogy felajánlja Istennek. Ekkor történt az az esemény, amelyet ünneplünk. Remete Szent Teofán püspök…

tovább

Hilaron metropolita az oroszországi újvértanúk és hitvallók ünnepéről

Amikor az újvértanúk és hitvallók életrajzait olvassuk, a szív megdermed, milyen szenvedéseket álltak ki, milyen üldözéseknek lettek kitéve, hogyan törekedtek nemcsak fizikailag, hanem morálisan is megsemmisíteni őket. A kereszténység első századaiban az emberek úgy fogadták a vértanúságot, hogy tudták, Krisztusban való hitükért ítélik el őket. A szovjet időkben minden szempontból másként volt: nem Krisztusban való…

tovább