Hogyan ismerjük fel Isten akaratát?

Ezt a kérdést gyakran nemcsak szerzetesek teszik fel, hanem világiak is. Isten akaratát többféle módon ismerhetjük meg. Először is a Szentírásból, mert a Szentírásban, különösen az Evangéliumban, maga Isten szólít meg bennünket. Az evangéliumi sorokban magának a megtestesült Istennek a hangja szólal meg. A Szentíráshoz és a főapostolokhoz, Péterhez és Pálhoz fordulunk, hogy leveleikből, valamint…

tovább

Hogyan ismerjük fel Isten akaratát?

Ezt a kérdést gyakran nemcsak szerzetesek teszik fel, hanem világiak is. Isten akaratát többféle módon ismerhetjük meg. Először is a Szentírásból, mert a Szentírásban, különösen az Evangéliumban, maga Isten szólít meg bennünket. Az evangéliumi sorokban magának a megtestesült Istennek a hangja szólal meg. A Szentíráshoz és a főapostolokhoz, Péterhez és Pálhoz fordulunk, hogy leveleikből, valamint…

tovább

Hilarion metropolita tanácsai Megbocsátás Vasárnapjára

Ezen a vasárnapon az ortodox hívők kölcsönösen bocsánatot kérnek egymástól, hogy minden sérelem terhétől megtisztulva kezdhessék meg a Nagyböjtöt. Ezt az istenfélő gyakorlatot az egyiptomi szerzetesek honosították meg, bocsánatot kértek egymástól, mielőtt kivonultak a pusztába a böjt idejére. Az élet a világban egyszerűbb, ugyanakkor bonyolultabb is mint a pusztalakóké. Az emberi kapcsolatokban sok olyan elem…

tovább

Hilaron metropolita az oroszországi újvértanúk és hitvallók ünnepéről

Amikor az újvértanúk és hitvallók életrajzait olvassuk, a szív megdermed, milyen szenvedéseket álltak ki, milyen üldözéseknek lettek kitéve, hogyan törekedtek nemcsak fizikailag, hanem morálisan is megsemmisíteni őket. A kereszténység első századaiban az emberek úgy fogadták a vértanúságot, hogy tudták, Krisztusban való hitükért ítélik el őket. A szovjet időkben minden szempontból másként volt: nem Krisztusban való…

tovább

Hilaron metropolita – Kresztyankin János atya emlékezete

„A kereszténység – hősi lelki küzdelem, kereszthordozás, fáradozás” – írja János atya. Saját életével igazolta ezeket a szavakat. A II. világháború befejezésének évében szentelték pappá, de már öt év elteltével rács mögött volt. Hét lágerben és száműzetésben eltelt év után tizenkét évet szolgált egyházközségekben, ezalatt hat ízben helyezték át egyik egyházközségből a másikba. 1966-ban egy…

tovább

Az Egyház ellenzi az evolúciót? Hilarion metropolita válasza

A Hiszekegy így kezdődik: „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak Teremtőjében.” Az Istenről mint minden látható és láthatatlan dolgok Teremtőjéről szóló tanítás a kereszténység alapvető dogmája. Bármilyen természettudományos elmélet, amely tagadja, hogy a világot Isten teremtette, leküzdhetetlen ellentmondásba kerül a keresztény tanítással. 

tovább

„Térjetek meg, mert elközelített a Mennyek Országa”

(Hilarion metropolita szentbeszéde 2023. január 22-én, az ónaptár szerinti Vízkereszt utáni vasárnapon.) Keresztelő Szent János a bűnbánat prédikátora volt, az embereknek a Messiás, a Krisztus Megváltó közeledő eljövetelét hirdette, akit az emberek már évszázadok óta vártak. A bűnbánatra szóló felhívásban mutatott rá az Isten Bárányára, aki elveszi majd a világ bűnét. A Mennyek Országa –…

tovább