A Magyar Egyházmegye papságának nyílt levele Hilarion budapesti és magyarországi metropolita védelmében

Mi, a Moszkvai Patriarkátus Budapesti és Magyarországi Egyházmegyéjének papsága, őszinte támogatásunkat kívánjuk kifejezni kormányzó főpapunk, Hilarion metropolita iránt, és egyben mély felháborodásunkat az ellene indított rágalmazó hadjárat miatt, amelyet a média egyes orgánumai indítottak („24.hu”; „hvg”; „Novaja Gazeta Jevropa”). Sok éve ismerjük Hilarion metropolitát. 2003-2009. között egyházmegyénk ideiglenes kormányzó főpapjaként volt alkalmunk nagyon jól megismerni….

tovább

Hilarion metropolita imádságos megemlékezése a Crocus City Hall-ban történt terrorista támadás áldozatairól

Március 23-án, szombaton Hilarion metropolita az ürömi Szent Alexandra vértanú császárnőnek szentelt templomban tartott szent liturgiát, melynek során imádságban emlékezett meg a  Crocus City Hall-ban történt terrorista támadás áldozatairól. Az istentisztelet végén főpásztorunk mély részvétét fejezte ki a szörnyű gonosztett miatt, állhatatos imádságra kért mindenkit az elhunytak lelki üdvéért és a sebesültek felépüléséért.

tovább

Befejeztük Krétai Szent András nagy bűnbánati kánonjának olvasását, amely az elmúlt négy napban elénk idézte az Ó és Újszövetség különböző szereplőit

Szeretnék néhány szót szólni arról az emberről, aki az ószövetségi idők szempontjából különleges jelentőséggel bír. A Biblia első öt könyvéből négy kapcsolatban áll a személyével. A neve – Mózes, története abban az időben kezdődik, amikor a zsidó nép az egyiptomi rabságban volt.

tovább