A bűn az ember szabad akarata miatt keletkezett a világon

Isten nem a bábszínházi marionettek mintájára teremtette az embereket. Isten olyan embereket teremtett, akik arra hivatottak, hogy szabadon és szabad akaratukból válasszák a jót. Ádám hibája nem véletlenül volt akkora hatással az emberiségre, ezt a hibát újra és újra elköveti minden új Ádám és minden új Éva.