Hogyan ismerjük fel Isten akaratát?

Ezt a kérdést gyakran nemcsak szerzetesek teszik fel, hanem világiak is. Isten akaratát többféle módon ismerhetjük meg.

Először is a Szentírásból, mert a Szentírásban, különösen az Evangéliumban, maga Isten szólít meg bennünket. Az evangéliumi sorokban magának a megtestesült Istennek a hangja szólal meg. A Szentíráshoz és a főapostolokhoz, Péterhez és Pálhoz fordulunk, hogy leveleikből, valamint János és a többi apostol leveleiből megtudjuk, miben rejlik Isten akarata.

Amellett, amit a könyvekben olvashatunk, még a legszentebbekben is, saját életünk eseményeiből is felismerjük Isten akaratát. Néha az Úr világosan megmutatja nekünk, mi az Ő akarata. Máskor saját emberi akaratunkat próbáljuk érvényre juttatni, és ennek az akaratnak megfelelően cselekedni, de az Úr megmutatja, hogy egyik vagy másik tettünk nem az ő akarata szerint való. És akkor választás előtt állunk, Isten akarata, vagy a mi emberi akaratunk szerint cselekszünk-e.

Hilarion metropolita