Hilarion metropolita tanácsai Megbocsátás Vasárnapjára

Ezen a vasárnapon az ortodox hívők kölcsönösen bocsánatot kérnek egymástól, hogy minden sérelem terhétől megtisztulva kezdhessék meg a Nagyböjtöt. Ezt az istenfélő gyakorlatot az egyiptomi szerzetesek honosították meg, bocsánatot kértek egymástól, mielőtt kivonultak a pusztába a böjt idejére. Az élet a világban egyszerűbb, ugyanakkor bonyolultabb is mint a pusztalakóké. Az emberi kapcsolatokban sok olyan elem van, amely, úgy tűnik, akadálya lehet a megbékélésnek. Az alábbiakban főpásztorunk tanácsait gyűjtöttük egybe, amelyek segíthetnek a kétségek eloszlatásában.

+

Másvallásúaktól vagy ateistáktól szükséges-e bocsánatot kérnünk?

Elsősorban azoktól kérünk bocsánatot, akikkel szemben vétkeztünk. És ha egy másvallásúval szemben vétkeztünk, miért ne kérnénk tőle bocsánatot? Az Egyház nem azt kéri tőlünk, hogy csak ortodox keresztényektől kérjünk bocsánatot, hanem azt, hogy bárkitől, akit megbántottunk vagy megsértettünk.

+

Mit tegyünk, ha valaki nem bánja meg a vétkeit?

Az Úr különböző válaszokat ad erre a kérdésre:

»Ha vét ellened testvéred, figyelmeztesd; és ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha napjában hétszer vét is ellened, és napjában hétszer tér vissza hozzád, és azt mondja: ‘Bánom!’ – bocsáss meg neki.« (Lk 17,3.4)

Máté evangéliumában kissé más választ ad az Úr Péter apostol kérdésére:

»Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?« Jézus azt felelte neki: »Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer hétszer.« (Mt 18, 21.22)

Más szavakkal, megbocsátani végtelen sokszor lehet.

Ezúttal nincs korlátozás, „ha megbánja”, vagy ha azt mondja: „Bánom!” Egyszerűen meg kell bocsátani.

Természetesen, a helyzet más és más lehet. Az egyik az, amikor valaki vétett velünk szemben és bocsánatot kér. Magától értetődik, hogy a keresztény embernek ilyenkor meg kell bocsátania. Ám az is előfordul, hogy valaki vétkezett ellenünk, de nem kér bocsánatot. Ennek ellenére a keresztény ember arra kapott elhívást, hogy mindig és mindenkinek bocsásson meg, soha ne őrizzen magában haragot.

Ha azt látjuk, hogy valaki vétkezik, meg kell tanulnunk, hogy a vétket elválasszuk magától az embertől. Az orvos, amikor a beteg hozzá fordul, minden megtesz azért, hogy a betegséget elválassza az embertől, azaz, meggyógyítsa. Mi is képesek vagyunk arra, hogy keresztény magatartásunkkal, alázatunkkal és megbocsátásunkkal kigyógyítsuk az embert betegségéből, aki vétkezett velünk szemben.

+

Azonnal bocsánatot kell-e kérni, ha valakivel összevesztünk?

Előfordul, hogy igen bonyolult azonnal megbocsátani valakinek, időre van szükség, hogy a sértést feldolgozzuk. Egyikőnk sincs vasból, nem vagyunk szentek, gyakran érzelemmel reagálunk az eseményekre, és nem racionálisan, még kevésbé lelki szempontból. Ám ha nincs elég erőnk azonnal megbocsátani a sérelmet, legalább azt tanuljuk meg, hogy akkor bocsássunk meg, amikor az Egyház erre hív bennünket. A Megbocsátás Vasárnapja éppen ilyen különleges nap.

Forrás: Jesus-portal.ru

(ford. I. T.)