Hilarion metropolita tanácsai Megbocsátás Vasárnapjára

Ezen a vasárnapon az ortodox hívők kölcsönösen bocsánatot kérnek egymástól, hogy minden sérelem terhétől megtisztulva kezdhessék meg a Nagyböjtöt. Ezt az istenfélő gyakorlatot az egyiptomi szerzetesek honosították meg, bocsánatot kértek egymástól, mielőtt kivonultak a pusztába a böjt idejére. Az élet a világban egyszerűbb, ugyanakkor bonyolultabb is mint a pusztalakóké. Az emberi kapcsolatokban sok olyan elem…

tovább

Kirill pátriárka üzenete az ifjúság napja alkalmából

Az Úr Templomi bemutatásának ónaptár szerinti ünnepe alkalmából (febr. 2/15), amelyet hagyományosan az „ifjúság napjának” hívnak, Kirill pátriárka üzenetben fordult a fiatalabb generációhoz:  „A mózesi törvény szerint a gyermek Jézust a születése utáni negyvenedik napon Szentséges Anyja a jeruzsálemi templomba hozta, hogy felajánlja Istennek. Ekkor történt az az esemény, amelyet ünneplünk. Remete Szent Teofán püspök…

tovább

Hilaron metropolita az oroszországi újvértanúk és hitvallók ünnepéről

Amikor az újvértanúk és hitvallók életrajzait olvassuk, a szív megdermed, milyen szenvedéseket álltak ki, milyen üldözéseknek lettek kitéve, hogyan törekedtek nemcsak fizikailag, hanem morálisan is megsemmisíteni őket. A kereszténység első századaiban az emberek úgy fogadták a vértanúságot, hogy tudták, Krisztusban való hitükért ítélik el őket. A szovjet időkben minden szempontból másként volt: nem Krisztusban való…

tovább

Hilaron metropolita – Kresztyankin János atya emlékezete

„A kereszténység – hősi lelki küzdelem, kereszthordozás, fáradozás” – írja János atya. Saját életével igazolta ezeket a szavakat. A II. világháború befejezésének évében szentelték pappá, de már öt év elteltével rács mögött volt. Hét lágerben és száműzetésben eltelt év után tizenkét évet szolgált egyházközségekben, ezalatt hat ízben helyezték át egyik egyházközségből a másikba. 1966-ban egy…

tovább

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2023. év február hónapjára az újnaptár szerint

Az Úr templomi bemutatásának előünnepe. Szent Trifón nikeai vértanú. Szent Perpétua vértanúnő és társai. Az Úr bemutatása a templomban. Zsid 7,7-17; Lk 2,22-40. Istenfogadó Szent Simeon és Szent Anna prófétaasszony. Zsid 9,11-14; Lk 2,25-38. Péluszioni Szent Izidor (449). Sztudioni Szent Miklós hitvalló (868). Vámos és farizeus vasárnapja.

tovább