Ortodox Egyházi Kalendárium a 2023. év április hónapjára

 1. Szentéletű Egyiptomi Mária. Hitvalló Szent Makariosz, Csodatévő, pelekétéi apát (840). Szardeszi Szent Meliton (190).

(Elhunytak emlékezete. Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagyböjt ötödik vasárnapja. Szentéletű Egyiptomi Mária emléke.

Szentéletű Titusz apát, Csodatevő. Szent Amphianosz és Aidesziosz vértanúk (306). Alexandriai Szent Polikárp vértanú. Szent Nizier lyoni püspök (573).

Zsid 9,11-14; Mk 10,32-45; a szentnek: Gal 3,23-29; Lk 7,36-50. Első hang.

(Bor fogyasztása meg van engedve

 1. 3. Szent Nikétasz hitvalló médikioni apát (824). Énekszerző Szent József (886).
 2. Maleon-hegyi[1] Szent György. Szent Theodulosz felolvasó és Agathopusz diakónus thesszalonikai vértanúk.
 3. Szent Claudius, Diodórosz, Victor, Victorinus, Papiasz, Szerapión és Nikéforosz vértanúk. Szent Teodóra vértanúnő és Didümosz vértanú.
 4. Szent Ireneusz (Ernye) sirmiumi püspökvértanú. Szent Eutükhiosz konstantinápolyi érsek.
 5. Szent Kalliopiosz vértanú. Szent György mütilénei püspök hitvalló.
 6. Lázár Szombatja.

Szent Héródión, Agabosz, Rufosz, Flegón és Aszünkritosz apostolok a Hetven közül.

Zsid 12,28-13,8; Jn 11,1-45.

(Elhunytak emlékezete. Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Az Úr Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Nagyböjt hatodik vasárnapja. Virágvasárnap.

Szent Eupszükhiosz cézáreai vértanú.

Fil 4,4-9; Jn 12,1-18. Ünnepi 1., 4., 6. hang.

 (Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagy Hétfő.

Szent Terentius, Africanus, Maximus, Pompeius karthágói vértanúk és harminchat társuk. Szent V. Gergely konstantinápolyi pátriárka újvértanú.

Mt 24,3-35.

 1. Nagy Kedd.

Szent Antipasz pergamoszi püspök vértanú.

Mt 24,36-26,2.

 1. Nagy Szerda.

 Szent Vazul parioni püspök hitvalló. Szent Artemón papvértanú.

Mt 26,6-16.

(Betegek Kenete)

 1. Nagy Csütörtök. Az Utolsó Vacsora emlékezete.

Szent I. Márton római pápa hitvalló és püspöktársai.

A szent liturgián:

Ószövetségi olvasmányok: Kivonulás 19,10-19; Jób 38,1-21; 42,1-5; Ézsaiás 50,4-11;

Újszövetségi olvasmányok: 1Kor 11,23-32; Mt 26,1-20; Jn 13,3-17; Mt 26,21-39; Lk 22,43-45; Mt 26,40-27,2.

(Lábmosás szertartásán: Jn 13,1-11. Lábmosás szertartása után: Jn 13,12-17.).

A nagypénteki hajnali szolgálaton: a Tizenkét evangélium.

 1. Nagy Péntek. Az Úr szenvedéseinek és eltemetésének emlékezete.

Szent Arisztarkhosz apamaeai püspök. Pudensz és Trofimosz apostolok a Hetven közül.

Az esti istentiszteleten:

Ószövetségi olvasmányok: Kivonulás 33,11-23; Jób 42,12-17; Ézsaiás 52,13 – 54,1;

Újszövetségi olvasmányok: 1Kor 1,18-2,2; Mt 27,1-38; Lk 23,39-43; Mt 27,39-54; Jn 19,31-37; Mt 27,55-61.

A hajnali istentiszteleten:

Ószövetségi olvasmány: Ezékiel 37,1-14;

Újszövetségi olvasmányok: 1Kor 5,6-8; Mt 27,62-66.

(Szigorú böjt)

 1. Nagy Szombat.

Mürai Szent Crescens vértanú.

Ószövetségi olvasmányok: Teremtés 1,1-13; Ézsaiás 60,1-16; Kivonulás 12,1-11; Jónás 1,1-4,11; Józsué 5,10-15; Kivonulás 13,20 -15,19; Szofóniás 3,8-15; 3Királyok 17,8-24; Ézsaiás 61,10 – 62,5; Teremtés 22,1-18; Ézsaiás 61,1-9; 4Királyok 4,8-37. Ézsaiás 63,11 – 64,4; Jeremiás 38,31-34; Dániel 3,1-56;

Újszövetségi olvasmányok: Róm 6,3-11; Mt 28,1-20.

 1. Húsvét Vasárnap. Krisztus Urunk feltámadása.

Szent Agapé, Irén és Khionia thesszalonikai szűz vértanúnők és társaik.

A hajnali feltámadási istentiszteleten: Mk 16,1-8; a szent liturgián: ApCsel 1,1-8; Jn 1,1-17; az esti vecsernyén: Jn 20,19-25.

(A böjt az egész Fényes Héten fel van oldva.)

 1. Húsvét Hétfő. Fényes Hét.

Szent Simeon (Bar Sabbae) vértanú a perzsák püspöke és társai, és a többi ezerszázötven vértanú.

ApCsel 1,12-17,21-26; Jn 1,18-28;

 1. Fényes Kedd.

Iszauriai Szent János (Dekapoliszi Szent Gergely tanítványa). Gót Szent Száva vértanú. Hitvalló Szent Kozma khalkedóni püspök. Joáninai Új Szent János vértanú.

ApCsel 2,14-21; Lk 24,12-35.

 1. Fényes Szerda.

Jeruzsálemi Szent Pafnútiosz papvértanú.

ApCsel 2,22-36; Jn 1,35-51.

 1. Fényes Csütörtök.

Szentéletű Trikhinasz („Szőrcsuhás”) Teodor.

ApCsel 2,38-43; Jn 3,1-15.

 1. Fényes Péntek

Szent Januarius beneventói püspök vértanú és társai: Proculus, Sosus, Faustus diakónusok, Desiderius felolvasó, Acutius és Eutükhiosz vértanúk. Szent Alexandra császárné, vértanú (303).

ApCsel 3,1-8; Jn 2,12-22.

 1. Fényes Szombat.

Szükeóni Szent Teodor anasztasziopoliszi püspök.

ApCsel 3,11-16; Jn 3,22-33

 1. Húsvét utáni második vasárnap. Tamás Vasárnapja.

Szent György nagyvértanú és vértanútársai: Anatoliosz, Prótoleón, Atanáz, Glükeriosz.

ApCsel 5,12-20; Jn 20,19-31; a nagyvértanúnak: ApCsel 12,1-11; Jn 15,17-16,2. Első hang.

(Tamás Vasárnapjától Pünkösdig hal és bor fogyasztása

szerdai és pénteki napokon is meg van engedve.)

 1. Csodatévő Szent Erzsébet konstantinápolyi apátnő.
 2. Szent Márk apostol és evangélista.

1Pt 5,6-14; Mk 6,7-13.

(Elhunytak húsvéti köszöntése. Halotti megemlékezés.)

 1. Szent Vazul amaszeiai püspök vértanú és Szent Glafüré.
 2. Szent Simeon vértanú, az Úr rokona, jeruzsálemi püspök.
 3. A Küdzikoszi Kilenc Szent Vértanú: Theognisz, Rufus, Antipatrosz, Theosztikhosz, Artemasz, Magnus, Theodulosz, Thaumasziosz és Filemon.
 4. Szent Jázon és Szószipatrosz apostol a Hetven közül.
 5. Húsvét utáni harmadik, a Szent Kenetvivő Asszonyok Vasárnapja.

Szent Jakab apostol, Zebedeus fia, Szent János apostol testvére.

ApCsel 6,1-7; Mk 15,43-16,8. Második hang.

(Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő állandó és mozgó ünnepeknél.)

[1] Valószínűleg a görögországi Peloponnészosz délkeleti csücskében lévő Maleasz félsziget és fok.