Február 24-én Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkája üzenettel fordult az orosz ortodox egyház püspökeihez, a papság és a szerzetesség tagjaihoz és az egyház hívő népéhez:

Mélységes fájdalommal érzem át azoknak az embereknek a szenvedését, akik a mostani események elszenvedői. Mint az egész Rusz pátriárkája és az egyház elöljárója, amelynek nyája Oroszországban, Ukrajnában és más országokban él, mélyen együttérzek azokkal, akiket ez a tragédia érint” – szól a nyilatkozat, amelyben a pátriárkai felszólít minden érintett felet arra, hogy „tegyen meg mindent annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek az áldozatok a békés lakosság körében”.

Kirill pátriárka arra kéri a főpásztorokat, papokat, szerzeteseket és a hívőket, hogy „adjanak meg minden szükséges segítséget az áldozatoknak, beleértve a menekülteket, akik elveszítették otthonukat és megélhetésüket”.

“Az orosz és az ukrán népnek több évszázados közös történelme van, amely a Rusz megkeresztelkedéséhez, az apostolokkal egyenlő Szent Vlagyimir fejedelem idejéhez nyúlik vissza. Hiszem, hogy ez az Istentől kapott közösség segít meghaladni a megosztottságot és a nézeteltéréseket, amelyek a jelenlegi konfliktushoz vezettek” – szól Kirill pátriárka üzenete, és arra hívja „az orosz ortodox egyház egészét, hogy állhatatos, forró imádságban könyörögjön a béke mielőbbi helyreállításáért”.

A végtelenül irgalmas Úr, Tisztaságos Istenszülő Nagyasszonyunk és minden szent közbenjárására oltalmazza meg az orosz, az ukrán és más népeket, amelyeket egyházunk lélekben egyesít ” – zárul Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkájának üzenete.