Sikerek és kudarcok?

Olvasandó: Mt 9,1-8. Urunk Jézus „beszállt a bárkába, átkelt a tengeren és elment a saját városába”. Miért is szállt be a bárkába? Mert a gadaraiak kérték, hogy „menjen máshová a határukból”. Ne ítéljük el őket, emberek voltak, kishitűek, és nagy félelem lett úrrá rajtuk, amikor látták, hogy bár az ördögtől megszállottak meggyógyultak, de a háromezer…

tovább

Szárovi Szent Szerafim a Szentlélek megszerzéséről

Egy olyan ember, aki lemondott az élet minden öröméről, nem vett részt a világ dolgaiban, teljes magányban élt, erdőben, vadállatoktól körülvéve, mit tudott nyújtani sokéves remeteségéből? Bizonyára kijöhetett volna komoran, összeszedetten, elgondolkodóan. Mégis, Szent Szerafim megvilágosodva, örvendezően, nemcsak beszélőképességét megőrizve, hanem másokat is meghallgatni képesen jött ki remeteségéből. Nem véletlen, hogy az egész év folyamán…

tovább

Hogyan készüljünk a szent eucharisztiára?

A szentáldozásra készülődve „meg kell vizsgálnunk magunkat”, hogy a szentáldozás „ne legyen ítéletünkre vagy kárhozatunkra”, nehogy – Pál apostol szavaiva – testünket, Krisztus tagját „elszakítsuk Krisztustól, és parázna nő tagjává tegyük!” (vö. 1Kor 6,15) Ez akkor történik meg, amikor a Krisztus Szent Titkaiban részesülő ember nem evangéliumi életet él, nem Krisztus parancsait követi. Amikor szentáldozáshoz…

tovább

HAON: Jubiláltak a debreceni orthodoxok

Különleges jubileumot ünnepeltek a debreceni Szent Háromság Magyar Orthodox Templomban. Tíz évvel ezelőtt, 2012-ben a Szentéletű Magyar Mózes ereklyéjét kapta ajándékba a felekezet Feodor munkácsi és ungvári metropolitától. E jeles alkalomból látogatott el a templomba és tartott szombat délelőtt főpapi liturgiát Hilarion metropolita, a magyarországi Orosz Orthodox Egyházmegye kormányzó főpapja.

tovább

Ilarion metropolita születésnapjára

Július huszonnegyedikén ünnepli Ilarion Budapest-magyarországi metropolita, a Magyar Ortodox Egyházmegye főpásztora, születésnapját. Ebből az alkalomból köszöntötték az Egyházmegye hívei és papsága főpapjukat: Ezen a napon számos köszöntés érkezik a világ minden tájáról szeretett főpásztorunk címére. A Magyar Egyházmegye hívei és papsága is szeretettel köszöntik főpapjukat, és imádsággal kívánják számára Istennek bőséges segítségét főpásztori szolgálatában, további…

tovább

Radonyezsi Szent Szergij ünnepére

Szentéletű és Istent hordozó Szergij atyánk életével ábrázolta ki a szerzetesi ideált. Szemünket az ő szent alakjára irányítjuk, imádkozunk hozzá, hódolunk szent ereklyéi előtt, emléknapjain közbenjárásáért esedezünk. Felkeressük szent hajlákát, hogy azt a lelkületet szívhassuk magunkba, amelyben ő élt, és amellyel szerzetesek százainak, ezreinek jelentett sugalmazást az évszázadok során. És ez a sugalmazás, amely az…

tovább

Mindennapi lelki iskolánk

Az istentisztelet valójában mindennapi lelki iskolánk. Betölti az ember értelmét és szívét, és abba a mélységbe vezeti, ahol az Istennel való találkozás valósul meg. Minden egyes templomi szolgálat, minden imádságos szó lehetővé teszi számunkra, hogy az Élő Istennel való találkozássá, Isten „érintésévé” váljon. 

tovább

Világosság és sötétség

„A test lámpása a szem. Ha tehát a szemed ép, egész tested világos lesz,  de ha a szemed rossz, az egész tested sötét lesz. Ha pedig a benned lévő világosság sötétség, mekkora lesz akkor a sötétség!” (Máté 6,22-23) A mi Urunk és Mesterünk gyakran él a módszerrel, hogy hétköznapi, könnyen érthető kép segítségével magyaráz meg…

tovább