Február 24-én Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkája üzenettel fordult az orosz ortodox egyház püspökeihez, a papság és a szerzetesség tagjaihoz és az egyház hívő népéhez:

„Mélységes fájdalommal érzem át azoknak az embereknek a szenvedését, akik a mostani események elszenvedői. Mint az egész Rusz pátriárkája és az egyház elöljárója, amelynek nyája Oroszországban, Ukrajnában és más országokban él, mélyen együttérzek azokkal, akiket ez a tragédia érint” – szól a nyilatkozat, amelyben a pátriárkai felszólít minden érintett felet arra, hogy „tegyen meg mindent…

tovább

Az Oroszországi Föderáció nagykövetének látogatása Tihanyban prot. Kádár Iván atya társaságában

2022. január 17-én, Sztanyiszlavov E. A. magyarországi orosz nagykövet prot. Kádár Iván atya, a budapesti Radonyezsi Szent Szergij templom parochusának kíséretében Tihanyba látogatott, ahol találkozott Mihályi Jeromos perjellel, a bencés közösség vezetőjével, Tósoki Imre polgármesterrel és Puskás Zoltánnal, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatójával. 

tovább

Bonifác vértanú: a váratlan megtérés példája- Márk metropolita szilveszteri beszéde

Az újév éjszakáján főpásztorunk a rjazanyi Krisztus Születésének szentelt székesegyházban tartott szent liturgiát. Tanítását Szent Bonifác vértanú példája követésének szentelte: „Kedves Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus azt hagyta meg tanítványainak és mindnyájunknak, hogy virrasszunk és imádkozzunk, és ne essünk kísértésbe. Ma beköszöntött a polgári újév – ez feltehetőleg a legnagyobb mértékű gyöngeség ideje sok…

tovább

Ne halasszátok az üdvösség kérdését későbbre – Márk metropolita prédikációja a Pünkösd utáni huszonhetedik vasárnapon

A Pünkösd utáni huszonhetedik vasárnapon, amelyen az ónaptár szerint a szent ősatyák emlékét ünneplik, Márk metropolita a rjazanyi Krisztus születése székesegyházban végzett szent liturgiát. Az istentisztelet után elmondott beszédében a főpásztor az aznapi evangéliumi példabeszédről (Lk 14,16-24) szólt, és arra kérte a híveket, vegyék komolyan az üdvösség kérdését, és semmit se halasszanak későbbre: 

tovább

Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkájának karácsonyi üzenete az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Az Úrban szeretett főpásztorok, tisztelendő atyák és diakónusok, istenfélő szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivéreim és nővéreim! Szívből köszöntelek Mindnyájatokat Krisztus Születésének fényes ünnepén! Ezen a szent éjszakán az egész teremtés örvendezik, hiszen „közeledik és eljön most az Úr, a nemzetek várakozása és az világ üdvössége” (Krisztus Születése előünnepének lenyugvási istentiszteletéből). Hosszú évek óta várták az…

tovább

Márk rjazanyi és mihajlovszki metropolita karácsonyi üzenete

Boldog Karácsonyt! Egy új élet megszületése, amikor ember jön a világba – rendkívüli és örömteli esemény! Várva-várt esemény! Az emberek készülnek rá, türelmetlenül várják. Jóllehet, milyen szomorú, nem mindenki… A mai statisztikák könyörtelenül tanúskodnak arról, hogy emberek sokasága tagadja meg gyermekeit. Megszületetteket és meg nem születetteket egyaránt. Hány, már megfogant életnek vetnek kegyetlenül véget az…

tovább