Hilarion budapesti és magyarországi metropolita karácsonyi üzenete a Moszkvai Pátriárkátus Budapesti és Magyarországi Egyházmegyéje papságához és híveihez

Az Úrban szeretett atyák és testvérek!

Szívből köszöntelek benneteket Urunk és Istenünk és Megváltónk Jézus Krisztus születésének nagy és szentséges ünnepe alkalmából!

Ezen a napon a Szent Egyház arra a csodára irányítja gondolatainkat és imáinkat, ami kétezer évvel ezelőtt történt a távoli Betlehemben, és szüntelenül megtörténik minden keresztény életében. Isten Fia leszállt a mennyekből, hogy megváltsa az emberi nemzetséget. A látható és láthatatlan világ Teremtője, az idők és a mindenség Alkotója, maga tette meg a felfoghatatlan és végtelen utat isteni létének mélységétől a földi valóságig, hogy megálljon szívünk küszöbénél, várva, hogy szabad elhatározásból igent mondjunk isteni szeretete szavára: “Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem” (Jel 3,20). Válaszként pedig, ünnepi örömmel eltelve, örvendezve a közénk jött Megváltónak, minden lélek, együtt az Istengyermek születését hírül adó angyalokkal, ezt énekli: “Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, az emberek között jóakarat” (Lk 2,14).

Isten kegyelméből egyházmegyénk egész soknemzetiségű nyája – magyarok, oroszok, ukránok, fehéroroszok, grúzok, moldávok, más nemzetek képviselői – egy szájjal és egy szívvel dicsőíti a megtestesült Krisztust. Híveink, akiket istenfélő lelkipásztorok vezetnek, mindenek előtt a mennyek országát keresik, az üdvösség megpróbáltatásokkal teli útját járják, és Isten nagyobb dicsőségére munkálkodnak. Egyházmegyénkben templomok újulnak meg és újak épülnek, híveink hitoktatásban részesülnek, kulturális programok és jótékonysági akciók zajlanak. Ebben a világban, amelyet megosztanak a politikai ellentétek és emberi szenvedélyek, a mi kicsiny és sokszínű közösségünk példát mutat arra, hogyan győzi le a Krisztusban való egység e világ rossz és gonosz dolgait.

Krisztusban szeretett atyák és testvérek! Együtt örvendezve veletek a Megtestesülés nagy ünnepének, imádságos szívvel kívánok lelki békét, a kegyelmi ajándékok teljességét, jó egészséget – számos, boldog esztendőn át!

A világban megjelent Istengyermek Krisztusban való szeretettel:

+ Hilarion 
budapesti és magyarországi metropolita