Május 13-án került sor a XI. század közepétől a Balaton partján, a Bencsés Apátság közelében szolgálatot teljesítő orosz szerzetesek emlékére állított emléktábla felavatására és felszentelésére

Az emléktáblát az orosz fél kezdeményezésére állították fel a Tihany-hegyen, az Orosz-kőnek nevezett helyen, a Kijev-Pechersk Lavra szerzetesei által létrehozott barlang közelében, akik elkísérték Anasztászia hercegnőt, Bölcs Jaroszláv leányát, aki I. András magyar király felesége lett. A XIV. század közepéig ez a szkíta ortodox szerzetesek lakhelye volt, akiket a Tihanyi bencés szerzetesek ma is tisztelnek.

tovább

Hilarion metropolita részvétlevele Őszentsége Neofit bolgár pátriárka elhunytára

2024. március 13-án, életének 79. évében, hosszú betegség után elhunyt Őszentsége Neofit, bolgár pátriárka, szófiai metropolita. Hilarion budapesti és magyarországi metropolita a Bolgár Ortodox Egyház Szent Szinódusához intézett levelében fejezte ki részvétét az elöljáró főpap elhunyta alkalmából.

tovább

Hilarion metropolita részvétlevele Antonije moravicsi püspök elhunytára

2024. március 11-én, életének 54. évében távozott az Úrhoz Antonije moravicsi püspök, a szerb pátriárka Moszkva és egész Rusz pátriárkája mellé kinevezett képviselője. Hilarion budapesti és magyarországi metropolita Őszentsége Porfirije szerb pátriárkához írt levelében fejezte ki részvétét az ortodox főpap elhunyta alkalmából.

tovább

Hilarion metropolita részvétele az Antonyij (Hrapovickij) metropolita születésének 160. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken, Karlócán

2023. október 15-16-án ünnepségeket tartottak a szerbiai Karlócán Antonyij (Hrapovickij) metropolita születésének 160. évfordulója alkalmából. Vaszilij szerémségi püspök meghívására Hilarion Budapest-magyarországi metropolita vezette az ünnepségeket.

tovább

Hilarion metropolita főpapi szolgálata Vilniuszban, Litvánia fővárosában

Ortodox hívők ezrei gyűltek egybe 2023. október 7-én Vilniuszban egész Litvániából, hogy részt vegyenek azon az istentiszteleten és körmeneten, amelyet abból az alkalomból tartottak, hogy az Istenszülő csodatévő, „Szurdegiszi” ikonja a litván fővárosba érkezett. A litvániai ortodoxia egyik fő ereklyéje másodszor érkezett a litván fővárosba az elmúlt húsz év során. A régi hagyományt Innokentyij metropolita…

tovább

Hilarion metropolita vezette a jaszenováci újvértanúk napján tartott megemlékezéseket a jaszenováci monostorban

2023. szeptember 1–2-án Hilarion metropolita Horvátországba látogatott, János Pakrác-szlavóniai püspök (Szerb Ortodox Egyház) meghívására, amelynek egyházmegyéje határos Magyarországgal. Szeptember elsején este Zágrábban Jelena Mili, a Szerb Köztársaság Horvát Köztársasághoz akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének rezidenciáján ünnepélyes fogadást tartottak az orosz ortodox egyház vendégének tiszteletére.

tovább

Hilarion budapesti metropolita találkozott a kopt egyház elöljárójával

Hilarion budapesti és magyarországi metropolita 2023. augusztus 19-én találkozott Budapesten a kopt egyház elöljárójával, II. Tavadrosz alexandriai pápával, Szent Márk trónjának pátriárkájával egész Afrikában és a Közel-Keleten, aki hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra. A beszélgetés során Hilarion metropolita a Moszkvai Patriarkátus Budapest-magyarországi Egyházmegyéjének életével ismertette meg a rangos vendéget. Tavadrosz pátriárka pedig Hilarion metropolitának szólt a…

tovább

Ferenc római pápa magyarországi látogatása alkalmával találkozott Hilarion budapesti és magyarországi metropolitával

2023. április 29-én Ferenc római pápa magyarországi főpásztori látogatása alkalmával találkozott Hilarion budapesti és magyarországi metropolitával. A találkozó helyszíne a budapesti apostoli nunciatúra volt. A megbeszélésen részt vett Michael Wallace Banach memphisi címzetes érsek, a Szentszék apostoli nunciusa. A beszélgetés során Hilarion metropolita ismertette Ferenc pápával a Moszkvai Patriarkátushoz tartozó Magyar Ortodox Egyházmegye életét, társadalmi és…

tovább