Hilarion metropolita részvétlevele Őszentsége Neofit bolgár pátriárka elhunytára

2024. március 13-án, életének 79. évében, hosszú betegség után elhunyt Őszentsége Neofit, bolgár pátriárka, szófiai metropolita. Hilarion budapesti és magyarországi metropolita a Bolgár Ortodox Egyház Szent Szinódusához intézett levelében fejezte ki részvétét az elöljáró főpap elhunyta alkalmából.

A Bolgár Ortodox Egyház Szent Szinódusának
Eminenciás és Excellenciás Atyák!
Nagy bánattal értesültem Neofit bolgár pátriárka és szófiai metropolita elhunytáról. Kérem, fogadják őszinte részvétemet e pótolhatatlan veszteség idejében.
Az elhunyt pátriárka tíz éven át állt a Bolgár Ortodox Egyház élén, elhunyta fájdalommal érintette az Orosz Ortodox Egyház kanonikus határain belül élő ortodox testvérek szívét.
Megboldogult Neofit pátriárka feddhetetlen, istenfélő életet élt, amelyet már ifjúságától Krisztus Egyháza szolgálatának szentelt. A szófiai és a moszkvai akadémiák falain belül kivételes műveltségben részesült, majd az evangéliumi igazságok kiemelkedő hirdetője lett, bölcs pásztor, aki például szolgált nyájának és szolgáló testvéreinek „beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben, tisztaságban” (1Tim 4,12). Főpásztori és pátriárkai szolgálatának éveiben fáradhatatlanul erősítette az Orosz és a Bolgár Ortodox Egyház között fennálló megtörhetetlen és örök testvéri szálakat, óvta az egyetemes ortodoxia kánoni rendjét, védelmezte a kereszténység sokévszázados spirituális örökségét és népeink hagyományos erkölcsi értékeit.
Imádsággal fordulok Jóságos Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, nyugosztalja az ő szőlőjének hűséges munkását az igazak hajlékában, ahol nincsen fájdalom, sem bánat, sem sóhajtás, hanem örökkévaló élet.
A most elhunyt Őszentsége, Neofit bolgár pátriárkának legyen örök az emléke!
Tisztelettel teljes szeretettel:
+ Hilarion, budapesti és magyarországi metropolita

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük