Hilarion metropolita imádságos megemlékezése a Crocus City Hall-ban történt terrorista támadás áldozatairól

Március 23-án, szombaton Hilarion metropolita az ürömi Szent Alexandra vértanú császárnőnek szentelt templomban tartott szent liturgiát, melynek során imádságban emlékezett meg a  Crocus City Hall-ban történt terrorista támadás áldozatairól. Az istentisztelet végén főpásztorunk mély részvétét fejezte ki a szörnyű gonosztett miatt, állhatatos imádságra kért mindenkit az elhunytak lelki üdvéért és a sebesültek felépüléséért.

tovább

Befejeztük Krétai Szent András nagy bűnbánati kánonjának olvasását, amely az elmúlt négy napban elénk idézte az Ó és Újszövetség különböző szereplőit

Szeretnék néhány szót szólni arról az emberről, aki az ószövetségi idők szempontjából különleges jelentőséggel bír. A Biblia első öt könyvéből négy kapcsolatban áll a személyével. A neve – Mózes, története abban az időben kezdődik, amikor a zsidó nép az egyiptomi rabságban volt.

tovább

Hilarion metropolita részvétlevele Őszentsége Neofit bolgár pátriárka elhunytára

2024. március 13-án, életének 79. évében, hosszú betegség után elhunyt Őszentsége Neofit, bolgár pátriárka, szófiai metropolita. Hilarion budapesti és magyarországi metropolita a Bolgár Ortodox Egyház Szent Szinódusához intézett levelében fejezte ki részvétét az elöljáró főpap elhunyta alkalmából.

tovább

Hilarion metropolita részvétlevele Antonije moravicsi püspök elhunytára

2024. március 11-én, életének 54. évében távozott az Úrhoz Antonije moravicsi püspök, a szerb pátriárka Moszkva és egész Rusz pátriárkája mellé kinevezett képviselője. Hilarion budapesti és magyarországi metropolita Őszentsége Porfirije szerb pátriárkához írt levelében fejezte ki részvétét az ortodox főpap elhunyta alkalmából.

tovább