Hilarion metropolita részvétlevele Antonije moravicsi püspök elhunytára

2024. március 11-én, életének 54. évében távozott az Úrhoz Antonije moravicsi püspök, a szerb pátriárka Moszkva és egész Rusz pátriárkája mellé kinevezett képviselője. Hilarion budapesti és magyarországi metropolita Őszentsége Porfirije szerb pátriárkához írt levelében fejezte ki részvétét az ortodox főpap elhunyta alkalmából.

Őszentsége Porfirije szerb pátriárkának,
ipeki érseknek,
Belgrád-karlócai metropolitának

Szentséges Atya!

Fogadja őszinte részvétemet Őexcellenciája Antonije, moravicsi c. püspök, a Szerb Ortodox Egyház Moszkva és egész Rusz pátriárkája mellé rendelt képviselője elhunyta alkalmából.
Nagy bánattal értesültem a kiváló főpásztor elhunytáról, akit jól ismertem.
Az elhunyt főpap már fiatal korától megszerette Urunkat, Jézus Krisztust, és egész életét az Ő Szent Egyháza önzetlen szolgálatának szentelte. A krki Három Szent Főpapról elnevezett monostor és a Moszkvai Teológiai Akadémia falain belül szerezte meg teológiai műveltségét, és nemcsak kiemelkedő tudós és teológus lett, hanem élő kapcsolat a két Egyház között, imáival, tudományos munkásságával fáradhatatlanul erősítette megbonthatatlan és örök kapcsolataikat.
Antonije püspök csaknem negyed évszázadon át Moszkva és egész Rusz pátriárkája mellett szolgált a Szerb Ortodox Egyház képviselőjeként, amely egy teljes, jó és testvéri kapcsolatokat jelentő korszakot ölelt fel a két ortodox egyház és nép között, bővelkedett a szoros együttműködés gyümölcseiben, a számtalan emberi kapcsolatban, az imádságos együttlétben és a kölcsönös segítségnyújtásban.
Számomra igen értékes emlékeket őrzök a néhai főpappal való számos találkozásról és közös istentiszteletekről, melyek során teljes mértékben feltárult mind hiteles keresztény alázata, mind személyének mély jámborsága. Emlékeimben örökre a jó pásztor példája marad, aki Krisztus igazságának világosságát hozza el a világba, a belső nemesség és a képmutatás nélküli keresztény szeretet képe.

Irgalmas Urunk nyugosztalja a most elhunyt Antonije püspököt az igazak hajlékában és adjon néki örök emléket!

Tisztelettel teljes szeretettel Krisztusban:

+ Hilarion, budapesti és magyarországi metropolita

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük