Befejeztük Krétai Szent András nagy bűnbánati kánonjának olvasását, amely az elmúlt négy napban elénk idézte az Ó és Újszövetség különböző szereplőit

Szeretnék néhány szót szólni arról az emberről, aki az ószövetségi idők szempontjából különleges jelentőséggel bír. A Biblia első öt könyvéből négy kapcsolatban áll a személyével. A neve – Mózes, története abban az időben kezdődik, amikor a zsidó nép az egyiptomi rabságban volt.

tovább

Hilarion metropolita részvétlevele Őszentsége Neofit bolgár pátriárka elhunytára

2024. március 13-án, életének 79. évében, hosszú betegség után elhunyt Őszentsége Neofit, bolgár pátriárka, szófiai metropolita. Hilarion budapesti és magyarországi metropolita a Bolgár Ortodox Egyház Szent Szinódusához intézett levelében fejezte ki részvétét az elöljáró főpap elhunyta alkalmából.

tovább

Hilarion metropolita részvétlevele Antonije moravicsi püspök elhunytára

2024. március 11-én, életének 54. évében távozott az Úrhoz Antonije moravicsi püspök, a szerb pátriárka Moszkva és egész Rusz pátriárkája mellé kinevezett képviselője. Hilarion budapesti és magyarországi metropolita Őszentsége Porfirije szerb pátriárkához írt levelében fejezte ki részvétét az ortodox főpap elhunyta alkalmából.

tovább

Tékozló fiú vasárnapja

Március 3. Tékozló fiú vasárnapja. Szent Eutropiosz, Kleonikosz, Basziliszkosz amaszeai vértanúk (4. sz.). Szent Theodorétosz papvértanú (4. sz.). Szent IV. János, “Aranyszájú” (1001) és Szent V. János (1049) grúz katolikoszok. Szent Mihály (Sztrojev) és Szent Márta (Kovrova) novícia, vértanúk (1938). Szent Guingalois (532).

tovább

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2024. év március hónapjára

az újnaptár szerint „Szamáriai” Szent Eudokia heliopoliszi vértanúnő (2. sz.). „Palatinus” Szent Hészükhiosz antiokhiai vértanú (303 k.). Tékozló fiú vasárnapja. Szent Eutropiosz, Kleonikosz, Basziliszkosz amaszeai vértanúk (4. sz.). Szent Theodorétosz papvértanú (4. sz.). Szent IV. János, „Aranyszájú” (1001) és Szent V. János (1049) grúz katolikoszok. Szent Mihály (Sztrojev) és Szent Márta (Kovrova) novícia, vértanúk (1938)….

tovább