NAGY HÉT ÉS HÚSVÉT ISTENTISZTELETI RENDJE

MAGYAR NYELVEN SZOLGÁLT ISTENTISZTELEK: Április 28. Virágvasárnap             10 óra Szent Liturgia. A Szent Liturgia után a Betegek kenetének szentségét szolgáltatjuk ki, amelyben részesülhet minden orthodox hívő, életkorra és egészségi állapotra való tekintet nélkül. Május 1. Nagy Szerda                      16 óra Előreszentelt Adományok…

tovább

A bizánci csoda. Az akathisztosz hymnosz struktúrája

A Nagyböjt ötödik hetének szombatján egy olyan istentiszteletnek tartunk, melynek az a neve, hogy A Szentséges Istenszülő dicsérete. Ezen az istentiszteleten, négy részre felosztva, felolvasnak egy költői művet, amely Bizáncban született, legkésőbb a VII. század elején, de inkább a VI. században, és melynek a neve akathisztosz, azaz, nem ülve éneklendő himnusz.

tovább

Köszöntjük Imrényi Tibor atyát születésnapja alkalmából!

Tibor atya egyházmegyénk legidősebb papja. A magyar földön eltöltött sokéves lelkipásztori szolgálata során elnyerte hívei szeretetét, nyája az egyház szőlőskertjének buzgó és fáradhatatlan munkásaként ismeri. Szeretettel köszöntjük Tibor atyát az Istenszülő örömhírvétele ünnepén, és kívánjuk neki, hogy buzgón vezesse Krisztus nyáját! Sok esztendőn át!

tovább

Kirill pátriárka Őszentsége köszöntő levele Orbán Viktorhoz, Magyarország miniszterelnökéhez a Húsvét ünnepe alkalmából

Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkája köszöntötte Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét a Húsvét ünnepén. Őexcellenciája Orbán Viktor úrnak, Magyarország miniszterelnökének. Excellenciás és Tisztelt Miniszterelnök Úr! Fogadja szívből jövő jókívánságaimat Húsvét fényes ünnepe alkalmából! Krisztus feltámadása a legnagyobb ünnep sok millió keresztény számára az egész világon. Erre a nagy ünnepre emlékezve, az Egyház minden embert arra…

tovább

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2024. év április hónapjára az újnaptár szerint

Szentéletű Egyiptomi Mária. Hitvalló Szent Makariosz, Csodatévő, pelekétéi apát (840). Szardeszi Szent Meliton (190). Szentéletű Titusz apát, Csodatevő. Szent Amphianosz és Aidesziosz vértanúk (306). Alexandriai Szent Polikárp vértanú. Szent Nizier lyoni püspök (573). Szent Nikétasz hitvalló médikioni apát (824). Énekszerző Szent József (886). Maleon-hegyi Szent György. Szent Theodulosz felolvasó és Agathopusz diakónus thesszalonikai vértanúk. Szent…

tovább

Hilarion metropolita imádságos megemlékezése a Crocus City Hall-ban történt terrorista támadás áldozatairól

Március 23-án, szombaton Hilarion metropolita az ürömi Szent Alexandra vértanú császárnőnek szentelt templomban tartott szent liturgiát, melynek során imádságban emlékezett meg a  Crocus City Hall-ban történt terrorista támadás áldozatairól. Az istentisztelet végén főpásztorunk mély részvétét fejezte ki a szörnyű gonosztett miatt, állhatatos imádságra kért mindenkit az elhunytak lelki üdvéért és a sebesültek felépüléséért.

tovább