Hilarion Budapest-magyarországi metropolita karácsonyi körlevele a Magyar Ortodox Egyházmegye papságához és hívő nyájához

Az Úrban szeretett atyák és testvérek!

Szeretettel köszöntelek benneteket Krisztus Születésének ünnepe és az új esztendő alkalmából!

Krisztus születik, dicsőítsétek. Krisztus az égből, fogadjátok.” Ezekkel a szavakkal kezdte karácsonyi beszédét Teológus Szent Gergely. Ezekkel a szavakkal fogadja az egyház is Isten Fiát, Jézus Krisztust, aki felvette az emberi természetet, hogy megszabadítva minket a bűntől és a haláltól, visszaadja számunkra az Istennel való közösség lehetőségét és a reményt az örök életre. 

Az üdvözítő út, amelyet Krisztus is végigjárt, és amelyen bennünket is vezet, az áldozatos szeretet útja, amely a körülöttünk lévő világ sötétségén és gonoszságán keresztül a jóság és világosság országa felé visz. Mint kétezer éve, úgy a mostani időkben is a legidőszerűbb üzenetként, hívásként és vigaszként szólnak hozzánk János apostol szavai: „Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az Igazat, és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet” (1Jn 5,19-20).

Isten megtestesülése mindig a legfontosabb tény volt és marad a keresztény ember számára, mert feltárja az élet értelmét és célját, amely túlmutat az időleges földi létezés határain: „Isten azért jött le a földre, hogy bennünket a mennybe emeljen” (Akathisztosz a Legédesebb Jézushoz, 8. kondákion).

Isten Fia nem csak egy nép üdvösségéért testesült meg, hanem a föld minden népéért. Ő nem csak „az ő népének, Izraelnek dicsősége”, hanem „világosság a nemzetek megvilágosítására” (Lk 2,32). Ma egyházmegyénk többnemzetiségű nyája – magyarok, oroszok, ukránok és mások – együtt dicsőítik őt, mint Istent és Megváltót.

Együtt megyünk azon az úton, amelyet az Úr mutatott nekünk. Együtt imádkozunk a liturgián azért, hogy a földön békesség legyen, az emberek közt pedig jóakarat. Erősítsük meg imáinkat, hogy minél hamarabb helyreálljon a béke a testvérnépek között. Hozza el az új, 2023. esztendő a köztük folyó háborúskodás rég áhított befejezését. Az Úr szárítsa fel az arcokról a könnyeket, gyógyítsa be sebeket, adjon vigasztalást a bánatban, ajándékozzon örömet. Őszintén kívánom mindnyájunknak, hogy a betlehemi csillag, amely a keleti bölcseket elvezette a Kisdedhez, szüntelenül ragyogjon a mi életünkben is, bevilágítva a mennyek országa felé vezető utat.

Szeretettel a most megszületett Krisztusban,

+Hilarion

Budapest-magyarországi metropolita 

Budapest, 

Krisztus Születésének ünnepén 

2022/2023.