Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkájának karácsonyi üzenete az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Az Úrban szeretett főpásztorok, tisztelendő atyák és diakónusok, istenszerető szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivéreim és nővéreim! Most, amikor az egész mennyei és a földi Egyház egybegyűl és a testté lett Istent dicsőíti, szívből köszöntelek Mindnyájatokat Krisztus Születésének fényes ünnepén!

tovább

Hilarion Budapest-magyarországi metropolita karácsonyi körlevele a Magyar Ortodox Egyházmegye papságához és hívő nyájához

Az Úrban szeretett atyák és testvérek! Szeretettel köszöntelek benneteket Krisztus Születésének ünnepe és az új esztendő alkalmából! „Krisztus születik, dicsőítsétek. Krisztus az égből, fogadjátok.” Ezekkel a szavakkal kezdte karácsonyi beszédét Teológus Szent Gergely. Ezekkel a szavakkal fogadja az egyház is Isten Fiát, Jézus Krisztust, aki felvette az emberi természetet, hogy megszabadítva minket a bűntől és…

tovább