Az Egyház ellenzi az evolúciót? Hilarion metropolita válasza

A Hiszekegy így kezdődik: „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak Teremtőjében.” Az Istenről mint minden látható és láthatatlan dolgok Teremtőjéről szóló tanítás a kereszténység alapvető dogmája. Bármilyen természettudományos elmélet, amely tagadja, hogy a világot Isten teremtette, leküzdhetetlen ellentmondásba kerül a keresztény tanítással. 

tovább

Hilarion metropolita filmje Vízkereszt jelentőségéről

Mi a története annak a szokásnak, hogy Vízkeresztkor léket vágnak a folyók jegén, és a szentelt víz valóban képes meggyógyítani bármilyen betegséget? Hilarion metropolita eloszlatja a mítoszokat, és megmagyarázza, mi a valódi jelentősége Vízkereszt ünnepének. Elmondja, hogy Etiópiában nem vágnak léket a folyókban Vízkeresztkor és megmagyarázza, miért járnak ilyenkor körtáncot a Tundzsa folyóban, Bulgáriában. Főpapunk a filmet…

tovább

„Térjetek meg, mert elközelített a Mennyek Országa”

(Hilarion metropolita szentbeszéde 2023. január 22-én, az ónaptár szerinti Vízkereszt utáni vasárnapon.) Keresztelő Szent János a bűnbánat prédikátora volt, az embereknek a Messiás, a Krisztus Megváltó közeledő eljövetelét hirdette, akit az emberek már évszázadok óta vártak. A bűnbánatra szóló felhívásban mutatott rá az Isten Bárányára, aki elveszi majd a világ bűnét. A Mennyek Országa –…

tovább

Hilarion metropolita főpapi évfordulója

2023. január 14-én volt Hilarion Budapest-magyarországi metropolita püspökké szentelésének huszonegyedik évfordulója. Január 14. az ortodox ó-naptár szerint Az Úr Körülmetélésének és Nagy Szent Vazulnak is ünnepe, aki az első keresztény századok egyházának egyik legnagyobb teológusa volt. Ez a nagy egyházatya, az ősegyház egyik oszlopa különösen megihlette Hilarion metropolitát egész pásztori pályája alatt, a szent főpap…

tovább

Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkájának karácsonyi üzenete az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Az Úrban szeretett főpásztorok, tisztelendő atyák és diakónusok, istenszerető szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivéreim és nővéreim! Most, amikor az egész mennyei és a földi Egyház egybegyűl és a testté lett Istent dicsőíti, szívből köszöntelek Mindnyájatokat Krisztus Születésének fényes ünnepén!

tovább

Hilarion Budapest-magyarországi metropolita karácsonyi körlevele a Magyar Ortodox Egyházmegye papságához és hívő nyájához

Az Úrban szeretett atyák és testvérek! Szeretettel köszöntelek benneteket Krisztus Születésének ünnepe és az új esztendő alkalmából! „Krisztus születik, dicsőítsétek. Krisztus az égből, fogadjátok.” Ezekkel a szavakkal kezdte karácsonyi beszédét Teológus Szent Gergely. Ezekkel a szavakkal fogadja az egyház is Isten Fiát, Jézus Krisztust, aki felvette az emberi természetet, hogy megszabadítva minket a bűntől és…

tovább

ORTODOX EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2023. ÉV JANUÁR HÓNAPJÁRA az újnaptár szerint

Vízkereszt előtti vasárnap. Az Úr körülmetélése. Nagy Szent Vazul cézáriai érsek. Polgári újév. 2Tim 4,5-8; Kol 2,8-12; Mk 1,1-8; Lukács 2,20-21; 40-52; a főpapnak: Lk 6,17-23. Negyedik hang. (A böjt január 4-ig fel van oldva.) Szent Szilveszter római püspök. Szent Theagenész, parioni püspök vértanú. Szent Kozma, konstantinápolyi pátriárka. Szárovi Szent Szerafim. 2Tim 4,5-8; Mk 1,1-8….

tovább