„Térjetek meg, mert elközelített a Mennyek Országa”

(Hilarion metropolita szentbeszéde 2023. január 22-én, az ónaptár szerinti Vízkereszt utáni vasárnapon.)

Keresztelő Szent János a bűnbánat prédikátora volt, az embereknek a Messiás, a Krisztus Megváltó közeledő eljövetelét hirdette, akit az emberek már évszázadok óta vártak. A bűnbánatra szóló felhívásban mutatott rá az Isten Bárányára, aki elveszi majd a világ bűnét. A Mennyek Országa – az az Ország, amelyet Isten Báránya, az Úr Jézus Krisztus hozott el a földre. 

Miután Keresztelő Jánost tömlöcbe zárták, elérkezett Jézus Krisztus órája, hogy a nyilvánosság elé lépjen, és prédikációját azokkal a szavakkal kezdte, amelyeket az emberek az Előhírnök János szájából hallottak. Ámde az ő szájában ezek a szavak már más értelmet nyertek, mivel Isten Országát ő maga hozta el a földre, ő maga ajándékozta az embereknek Istent, akit addig csak az imádságon keresztül lehetett megismerni, akiről a Szentírásban olvastak, de soha senki sem tudta elképzelni, hogy Isten ilyen közel kerülhet az emberhez.

Jézus Krisztus egész prédikációja a Mennyek Országáról szólt. Rövid földi tartózkodása alatt végig a Mennyek Országát hirdette. Amikor az emberek őt hallgatták, igyekeztek megérteni, hol van ez a Mennyek Országa, hogyan lehet rátalálni. Jézus pedig ezt válaszolta: „Nem fogják azt mondani: ‘íme itt van,’ vagy ‘amott’. Mert az Isten országa köztetek van” (Lk 17,21). Az Úr ezért alapította Egyházát és vezetett bennünket ebbe az Egyházba, hogy a Mennyek Országa ne valahol a távolban, hanem velünk legyen.

(Ford. I. T.)