Márk rjazanyi és mihajlovszki metropolita karácsonyi üzenete

Boldog Karácsonyt!

Egy új élet megszületése, amikor ember jön a világba – rendkívüli és örömteli esemény! Várva-várt esemény! Az emberek készülnek rá, türelmetlenül várják. Jóllehet, milyen szomorú, nem mindenki…

A mai statisztikák könyörtelenül tanúskodnak arról, hogy emberek sokasága tagadja meg gyermekeit. Megszületetteket és meg nem születetteket egyaránt. Hány, már megfogant életnek vetnek kegyetlenül véget az anyaméhben…. 

Kétezer évvel ezelőtt a legnagyobb Születésnek lehettünk tanúi ezen a földön. A legfontosabbnak az egész emberi történelem során. A világba jött a Megváltója. És a világ várta őt. Az ősi Izráel szó szerint a Messiás várásában élt.

És íme, a Messiás, akit régóta vártak és aki után régóta vágytak, eljött a világba. Ám senki sem jött fogadására. Még helyet sem talált magának az emberek között. A világ Megváltója jószágok karámjául szolgáló barlangban jött a világra. Állatok etetővályúja szolgált neki jászolul. Ráadásul, gonosz emberi szándék kiüldözte Hazájából, népe köréből. Születésétől fogva üldözött, gyermekkorától üldözött, felnőtt korában is üldözött.

Krisztus ma is üldözött. Még a róla való emléket is igyekeznek eltörölni. Egyre gyakrabban hallani Európában olyan, ún. „ajánlásokat”, hogy a Karácsonyt nem kell Karácsonynaknevezni, az iskolákban nem kell karácsonyfát állítani, sőt, nem kell kereszteket sem viselni.

Ámde Krisztus már a földre jött. Belépett ebbe a világba, és egyszer és mindenkorra megváltoztatta a dolgok folyását.

Krisztus Születése – olyan esemény, amelyet lehetetlen elfelejteni vagy elhallgatni! Isten mindnyájunkért született meg! Mindnyájunk üdvösségéért! Ez a mi történelmünk, és ezt senkinek sem áll hatalmában átírni!

Kívánom, Kedves Testvéreim, hogy szüntelenül emlékezzünk erre! Hogy mindig maradjon velünk az öröm, amelyet a Megszületett Krisztus felett érzünk! És hogy dicsőítsük Istent az ő gazdag irgalmáért, amelyet bőséggel áraszt mindnyájunkra!

Boldog Karácsonyt!