Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkájának karácsonyi üzenete az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Az Úrban szeretett főpásztorok, tisztelendő atyák és diakónusok, istenfélő szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivéreim és nővéreim! Szívből köszöntelek Mindnyájatokat Krisztus Születésének fényes ünnepén! Ezen a szent éjszakán az egész teremtés örvendezik, hiszen „közeledik és eljön most az Úr, a nemzetek várakozása és az világ üdvössége” (Krisztus Születése előünnepének lenyugvási istentiszteletéből). Hosszú évek óta várták az…

tovább

Márk rjazanyi és mihajlovszki metropolita karácsonyi üzenete

Boldog Karácsonyt! Egy új élet megszületése, amikor ember jön a világba – rendkívüli és örömteli esemény! Várva-várt esemény! Az emberek készülnek rá, türelmetlenül várják. Jóllehet, milyen szomorú, nem mindenki… A mai statisztikák könyörtelenül tanúskodnak arról, hogy emberek sokasága tagadja meg gyermekeit. Megszületetteket és meg nem születetteket egyaránt. Hány, már megfogant életnek vetnek kegyetlenül véget az…

tovább