Ne halasszátok az üdvösség kérdését későbbre – Márk metropolita prédikációja a Pünkösd utáni huszonhetedik vasárnapon

A Pünkösd utáni huszonhetedik vasárnapon, amelyen az ónaptár szerint a szent ősatyák emlékét ünneplik, Márk metropolita a rjazanyi Krisztus születése székesegyházban végzett szent liturgiát. Az istentisztelet után elmondott beszédében a főpásztor az aznapi evangéliumi példabeszédről (Lk 14,16-24) szólt, és arra kérte a híveket, vegyék komolyan az üdvösség kérdését, és semmit se halasszanak későbbre: 

tovább

Kirill Moszkva és egész Rusz pátriárkájának karácsonyi üzenete az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Az Úrban szeretett főpásztorok, tisztelendő atyák és diakónusok, istenfélő szerzetesek és szerzetesnők, kedves fivéreim és nővéreim! Szívből köszöntelek Mindnyájatokat Krisztus Születésének fényes ünnepén! Ezen a szent éjszakán az egész teremtés örvendezik, hiszen „közeledik és eljön most az Úr, a nemzetek várakozása és az világ üdvössége” (Krisztus Születése előünnepének lenyugvási istentiszteletéből). Hosszú évek óta várták az…

tovább

Márk rjazanyi és mihajlovszki metropolita karácsonyi üzenete

Boldog Karácsonyt! Egy új élet megszületése, amikor ember jön a világba – rendkívüli és örömteli esemény! Várva-várt esemény! Az emberek készülnek rá, türelmetlenül várják. Jóllehet, milyen szomorú, nem mindenki… A mai statisztikák könyörtelenül tanúskodnak arról, hogy emberek sokasága tagadja meg gyermekeit. Megszületetteket és meg nem születetteket egyaránt. Hány, már megfogant életnek vetnek kegyetlenül véget az…

tovább

Dadányi Miklós pap első szolgálata Budapesten

2021. december 19-én, vasárnap tartotta Dadányi Miklós atya első papi szolgálatát a budapesti Nagyboldogasszony templomban. Huszonkét esztendőn át hűséggel és nagy odaadással szolgált itt, előbb diakónusként, majd protodiakónusként. Ez a vasárnapi papi szolgálat az első szent liturgiája volt a Nagyboldogasszony templomban. 

tovább

Liturgia Szent Miklós ünnepén

A minden hívő keresztény által kedvelt és tisztelt Szent Miklós püspök fő ünnepét december 6-án (ónaptár szerint december 19-én) tartják. Szerte a világban számos, így Rjazanyban is több templom viseli az ő nevét. Ezek közül az egyik a „Jamszkajaszloboda” városrészben található „Nyikolo-Jamszkaja“. Főpásztorunk, Márk metropolita itt végzett ünnepélyes főpapi liturgiát december 19-én, a Pünkösd utáni…

tovább

A lelki vitéz fegyverzetéről

(Lk 13,10-17; Ef 6,10-17) Lukács evangéliumában olvastuk, hogy volt ott, abban a zsinagógában, ahol Urunk Jézus tanított „egy asszony, akiben tizennyolc éve lakott a betegség lelke” (Lk 13,11). „Akit – az Úr Jézus szavai szerint – immár tizennyolc éve megkötözve tartott a sátán.”

tovább

Márk metropolita az esztelenségről és a lelki bölcsességről

(Olvasandó: Lukács 12,16-21) Főpásztorunk 2021. december 5-én a rjazanyi Krisztus Születése székesegyházban tartott szent liturgiát. Szentbeszédét az „esztelen gazdagról” szóló példabeszédnek szentelte: „Van egy közmondás, amely így hangzik: ’Az ördög a részletekben rejtőzik’. Akkor beszélünk így, amikor látszólag jó terveket készítünk, ám bizonyos részletek – egyfajta féregjáratként – az egész tervet és annak megvalósítását semmivé…

tovább

Találkozás a külügyminisztérium államtitkárával

December másodikán főpásztorunk Varga Tamással, a külügyi és külkereskedelmi minisztérium államtitkárával találkozott. Márk metropolita kifejtette, mély örömmel és egyetértéssel tölti el az a politika, amelyet Magyarország kormánya követ a lelki és erkölcsi értékek megvédése terén. Ezt követően megvitatták a Magyar Egyházmegye és a minisztérium együttműködésének a lehetőségeit. A találkozón Bulah Szvjatoszlav, egyházmegyei titkár is jelen…

tovább