Főpapi Szent Liturgia Debrecenben

Október 4-én egyházmegyénk kormányzó főpapja, Hilarion (Alfejev) püspök atya főpapi Szent Liturgiát tartott a debreceni Szent Anna római katolikus székesegyház altemplomában.

A Szent Liturgiára a debreceni egyházközség hívei kérésére került sor, aki már hosszabb ideje fáradoznak, hogy az 1950-es években megszűnt egyházközség újjászülessen.

Így került sor arra, hogy Bosák Nándor püspök úr (Debrecen-Nyíregyházi Katolikus Egyházmegye) szíves hozzájárulásával a Szent Anna székesegyház altemplomában október 4-én ortodox Szent Liturgiát szolgálhassanak. A Szent Liturgiát az Orosz Ortodox Egyházat az Európai Unióban képviselő Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Orthodox Egyházmegye kormányzója tartotta, Szabó Efrém szerzetespap, a nyíregyházi Szt. György egyházközség parochusa, Bilku Szergij lelkész, az Egyházmegyei Hivatal tiikára, Sziluán archimandrita és Kallinik szerzetespap (Magyarországi Román Orthodox Egyház), valamint Tatárka Kirill diakónus atyák részvételével. Ihletett énekével a Marina Lepahina vezette kicsiny kórus is hozzájárult az istentisztelet szépségéhez. A Liturgia összortodox jellegét erősítette, hogy a Szent Eucharisztiát egy orosz főpap vezetésével magyar és román papok mutatták be, magyar, egyházi szláv, román és görög nyelven, magyar, orosz, ukrán és más nemzetiségű hívek jelenlétében.

Az istentiszteletet követően tartott szentbeszédében Hilarion püspök atya szólt a Szent Eucharisztiának a keresztény ember életében betöltött jelentőségéről. Nincs nagyobb öröm az életben – mondta a püspök úr, mint részesülni Krisztus Szentséges Testében és Drága Vérében. A Liturgia során a pap által mondott alapítói igéken keresztül – „vegyétek, egyétek; ez az én testem, amely érettetek megtöretik a bűnök bocsánatára” és „igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem, az új szövetség vére…” – maga Krisztus hív meg bennünket a Titkos Vacsorára. Ha tehát a Liturgia középpontja és értelme a Szent Áldozás, a hívő embernek nem is lehet más célja, mint hogy cselekvő részesévé legyen ennek az életet megújító misztériumnak.

Befejezésképpen Hilarion püspök kifejezte reményét, hogy az egyházközség áldozatos munkájának köszönhetően hamarosan havonta sor kerülhet Szent Liturgia bemutatására.

A liturgia után a hívek szervezésében díszebédre került sor, melyen a szolgáló papok mellett részt vettek az egyházközség, valamint a kórus tagjai. A testvéri légkörben folyó beszélgetés során a jelenlévőknek lehetőségük volt m��g jobban megismerni egymást, mindannyiuk őszinte örömére.