A Magyar Orthodox Egyházmegye kormányzó főpapja, Hilarion püspök látogatása a nyíregyházi Szt. György nagyvértanú egyházközségben

Október 3-án és 4-én Egyházmegyénk kormányzó főpapja, Hilarion (Alfejev) püspök atya látogatást tett a nyíregyházi Szt. György nagyvértanú egyházközségben.

A püspök atya október 3-án este érkezett Nyíregyházára, ahol az egyházközség parochusa, Szabó Efrém szerzetespap fogadta őt. A templom, az egyházmegye Nyíregyházán őrzött értékes könyvtára, valamint a parochia épületének megtekintése után baráti vacsora következett, melynek keretében a parochus atya megismertette a püspök urat az egyházközséget érintő aktuális kérdésekkel. A másnapi Debrecenben tartott Szent Liturgia után Hilarion püspök visszatért Nyíregyházára, ahol Szabó Efrém parochus atya és Tatárka Kirill diakónus, valamint az egyházközség híveinek részvételével litiával egybekötött esti istentiszteletet tartott.

A szertartást követő tanító beszédében a püspök atya Istennek az emberhez, és az embernek Istenhez való szeretetéről beszélt. Isten gondos és szerető atyánk, aki ugyanakkor anyaian gyengéd is hozzánk – mondta Hilarion püspök. Isten mindig ott van velünk, még ha mi el is hagyjuk őt. Isten mindig szeret bennünket, még ha mi el is utasítjuk az Ő szeretetét. Isten mindenkor megbocsát az őszinte bűnbánónak, bármilyen nagy és súlyos is volt az elkövetett vétség. Emlékezzünk rá – folytatta a püspök úr – hogy mit mond Szíriai Szt. Izsák az isteni megbocsátásról. „Ha az összes ember bűnét összegyűjtenénk és összevetnénk Isten végtelen könyörületével és irgalmával, akkor is csak egy kicsiny homokszemet kapnánk, amely jelentéktelenné zsugorodna az óceán végtelenségéhez képest”. Legyünk hát hű és szerető gyermekei az Atyának, mindenkor igazságban járva Előtte.

A szentbeszéd végén Hilarion püspök megköszönte Efrém atya és a hívek vendégszeretetét, és azt, hogy a parochus atya és az egyházközség tagjai között ilyen szeretet honol. „A kápolnában, a parochia épületében, a kertben minden az Önök és Efrém atya gondos keze munkáját dicséri – mondta a püspök. Kívánom mindannyiuknak, hogy továbbra is ilyen szeretetben és egyetértésben munkálkodjanak az egyházközség felvirágoztatásán. Befejezésképpen kívánok Efrém atyának és minden hívőnek és szeretteiknek jó egészséget, hosszú és békés életet és Isten bőséges áldását”.

A püspök atya szavait megköszönve a parochus atya a hívek együttes örömét fejezte ki a látogatás miatt, és azt a reményt, hogy a látogatást hamarosan újabb követi. Beszámolt arról, hogy a Debrecenben tartott Szent Liturgián mindenben a testvéri szeretet megnyilvánulását lehetett látni, hiszen magyarok, oroszok, románok és más nemzetiségű hívek „egy szívvel és egy szájjal dicsőítették Istent”. Végezetül ő is jó egészséget és Isten kegyelmét kívánta Hilarion püspöknek, és azt, hogy az Egyházmegye kormányzásának nehéz feladatával mindenkor meg tudjon birkózni.

Az esti istentiszteletet kötetlen, testvéri hangulatú vacsora követte, melyen Hilarion püspöknek lehetősége volt megismerkedni a hívekkel. Ezt követően, a késő esti órákban a püspök atya kíséretével visszaindult Budapestre.