Hilarion metropolita dokumentumfilmje „Dosztojevszkij Evangéliumáról”

Kétszázegy évvel ezelőtt született a nagy orosz keresztény író, Dosztojevszkij (1821. október 30/november 11.). A https://jesus-portal.ru/ az évforduló alkalmából közzétette a Hilarion metropolita által készített dokumentumfilmet a neves íróról.

Dosztojevszkij a gyermekkori, szülői házban kapta örökségül a krisztusi hitet, ám fiatal korában keresztülment a nyugateurópai ateista humanizmus által képviselt eszmék, az „elméleti szocializmus” kísértésein, aminek középpontjában „minden dolgok mércéje” az Ember állt. Ez később döntő szerepet játszott abban, hogy Dosztojevszkij visszatérjen Krisztus hitéhez. Számára „minden dolgok mércéje” Krisztus, az Isten és ember lett. 

Hilarion metropolita Dosztojevszkij munkássága megértésének kulcsát az Evangéliumban látja. És ennek ellenkezője is igaz, mert Dosztojevszkij világa is út az Evangélium megértéséhez.

A dokumentumfilm főpásztorunk „Dosztojevszkij Evangéliuma” c. könyvén alapul.

(Ford. I. T.)