Ortodox Egyházi Kalendárium a 2022. év NOVEMBER hónapjára (az újnaptár szerint)

 1. Szent, Csodatévő és Ingyen gyógyító Kozma és Damján (Kis-Ázsia, IV. sz.).
 2. Szent Victorinus, poetovioi (Ptuj, Szlovénia) püspökvértanú. Szent Akindünosz, Pégasziosz, Afthonisz, Elpidéforosz és Anempodisztosz, perzsiai vértanúk (IV. sz.).
 3. Szent Akepszimasz püspök, József pap és Aeithalasz diakónus, perzsiai vértanúk (IV. sz.). Szent György nagyvértanú ereklyéinek átvitele és templomának fölszentelése a palesztinai Liddában (IV. sz.)
 4. Nagy Szent Jóannikiosz (846). Szent Nikandrosz, mürai püspökvértanú és Hermaiosz papvértanú (I. sz.).
 5. Szülők (elhunytak) Szent Demeter szombatja.

Szent Galaktión és Episztémé, emesszai (Szíria) vértanúk (III. sz.). Szent Jónás, novgorodi érsek (1470).

1 Thessz 4,13-17; Jn 5,24-30.

 1. Pünkösd utáni 21. vasárnap.

Szent Pál hitvalló, konstantinápolyi érsek (350-351). Szentéletű Lukács, szicíliai remete (IX. sz.). Szentéletű Hutinyi Varlaam, novgorodi csodatévő (†1192).

Ef 2,14-22; Lk 8,41-56 (olvasmányok a 24. vasárnap szerint). Negyedik hang.

 1. Szent Hiérón és harminchárom társa, meliténéi vértanúk (III. sz.). Szentéletű Lázár, Galészion-hegyi csodatévő (1053-1054).
 2. Szent Mihály és Gábriel arkangyalok és minden Mennyei Testnélküli Hatalmak.

Zsid 2,2-10; Lk 10,16-21.

 1. Szent Onésziforosz és Porfüriosz vértanúk (IV. sz.). Szentéletű Matróna, konstantinápolyi apátnő (V-VI. sz.). Szentéletű Méthümnai Theoktiszté, pároszi remete (IX. sz.). Csodatévő Éjinai Szent Nektáriosz, pentapoliszi püspök (†1920).
 2. Szent Olümpasz, Rodión (Héródión), Szószipatrosz, Terciusz, Erasztosz és Kvartusz apostol a Hetven közül. Szent Oresztész, kappadókiai vértanú (III-IV. sz.). Szentéletű Kappadókiai Arszeniosz, csodatévő (†1924).
 3. Szent Ménasz, egyiptomi nagyvértanú, csodatévő (IV. sz.). Szent Viktor és Sztefanisz, damaszkuszi vértanúk (II. sz.). Szent Vince diakónus és Szent Valerius püspök, hispániai vértanúk (III. sz.). Sztudioni Szent Teodor hitvalló (826).
 4. Alamizsnás Szent János, alexandriai érsek (619-620). Irgalmas Szent Márton, tours-i püspök, csodatévő (397). Sinai Szent Nilus, Aranyszájú Szent János tanítványa (V. sz.).
 5. Pünkösd utáni 22. vasárnap.

Aranyszájú Szent János, konstantinápolyi érsek.

Szent Ahiás, silói próféta (Kr. e. X. sz.)

Ef 4,1-7; Lk 10,25-37 (olvasmányok a 25. vasárnap szerint); a főpapnak: Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16. Ötödik hang.

 1. Szent Fülöp apostol a Tizenkettő közül (81-96 k.).

Palamasz Szent Gergely, thesszalonikai érsek, csodatévő (1359).

1 Kor 4,9-16; Jn 1,43-51.

 1. Szent Guriasz és Szamonasz, edesszai papvértanúk (IV. sz.). Szent Habib (Abibosz), edesszai diakónus vértanú (IV. sz.). Szentéletű Paiszij (Velicskovszkij) (1794).

(A mai nappal veszi kezdetét a karácsonyi böjt. Hal fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Máté apostol és evangélista.

1 Kor 4,9-16; Mt 9,9-13.

(Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Csodatévő Szent Gergely, neocézáreai püspök (III. sz.). Szentéletű Nyikon, radonyezsi apát, Szentéletű Radonyezsi Szergij tanítványa (†1426).

(Hal fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Platón, ankürai és Rómanosz, cézáreai vértanúk (IV. sz.).
 2. Szent Abdiás próféta (Kr. e. IX-VIII. sz.). Szent Barlaam, antiokhiai vértanú (IV. sz.). Szent Filaret, moszkvai metropolita (1867).

(Hal fogyasztása meg van engedve)

 1. Pünkösd utáni 23. vasárnap.

Szűz Mária templomi bevezetésének előünnepe.

Csodatévő Dekapoliszi Szent Gergely, (842). Szent Proklosz, konstantinápolyi érsek (446-447).

Ef 5,8-19; Lk 12,16-21 (olvasmányok a 26. vasárnap szerint). Hatodik hang.

(Hal fogyasztása meg van engedve)

 1. Szűz Mária Bevezetése a templomba.

A hajnalin: Lk 1,39-40,56; a szent liturgián: Zsid 9,1-7; Lk 10,38-42; 11,27-28.

(Hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Filemon apostol, a felesége, Apfia, a fiúk, Arkhipposz, valamint Onézimosz, a rabszolgájuk (I. sz.). Szent Cecília vértanúnő és Szent Valerianus, Tiburtius, Maximus, római vértanúk (III. sz.).

(Hal fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Amfilokhiosz, ikóniumi püspök (395 k.). Szent Gergely, agrigentói püspök (603.). Szentéletű Sisinius, küdzikoszi hitvalló (IV. sz.). Névai Szent Sándor, orosz nagyfejedelem (1263). Szent Mitrofán, voronyezsi püspök (1703).
 2. Szent Kelemen, római pápa vértanú (101 k.). Szent Péter, alexandriai érsek vértanú (311).

(Hal fogyasztása meg van engedve)

 1. Szűz Mária Bevezetése ünnepkörének vége.

Szent Katalin nagyvértanú és vértanú társai (305 k.). Szent Mercurius, kisázsiai nagyvértanú (III. sz.).

(Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Oszlopos Szent Alüpiosz (VII. sz.). Szentéletű „Metanoeite” Nikón, a „bűnbánat prédikátora” (X. sz.). Szent Sztülianosz, paflagóniai csodatévő (V-VI. sz.). Szent Ince, irkutszki püspök (1731).

(Hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Pünkösd utáni 24. vasárnap.

Perzsiai Szent Jakab nagyvértanú (V. sz.).

Kol 3,12-16; Lk 18,18-27 (olvasmányok a 30. vasárnap szerint). Hetedik hang.

(Hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Új Szent István hitvalló vértanú (766-767) és vértanú társai. Szent Eirénarkhosz, szebaszteiai vértanú. A Hét Szent Asszony vértanú és társaik (III. sz.).

(Hal fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Paramonosz vértanú és 370 vértanú társa (250 k.). Szent Dénes korinthusi püspök vértanú (171 k.). Szent Filumenosz likaóniai és Saturninus galliai vértanú (III. sz.).

(Hal fogyasztása meg van engedve)

 1. ”Elsőnek elhívott” Szent András apostol.

1Kor 4,9-16; Jn 1,35-51.

(Bor fogyasztása meg van engedve.)

(Böjti napok: november 14-ig minden szerda és péntek, november 15-től december 24-ig karácsonyi böjt)

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)