Márk metropolita együttérző levele Vozák Ágoston „Guszti” elhunytára

Kedves Testvéreim!

Fájdalommal értesültem Egyházmegyénk egyik legrégebbi munkatársa, Vozák Ágoston elhunytáról.

Munkaszerető, szerény, mélyen hívő, az ortodoxiának élő ember volt. Életének nagy részét a Nagyboldogasszony székesegyház szolgálatában töltötte, pótolhatatlan felolvasóként és énekesként. 

Nagyon jól ismerte és szerette az istentiszteleteket, énekes szolgálata mindig hallható volt a székesegyházban, megfogta az embert természetességével, őszinteségével, Isten iránti bizalmával. Alázattal és jó lelkiismerettel teljesítette egyéb feladatait, amelyek az egyházmegyei hivatalban rá voltak bízva. Keresztény szeretettel vették körül az egyházmegye hívei és papjai jóságáért, nyugodt és mindenkihez jóakaratú természetéért. Az utóbbi években már sok szenvedést élt át, amelyek súlyos betegségével voltak kapcsoltban. Az Úr az egyik nagy egyházi ünnepen, Mennybemenetel napján hívta magához szolgáját, mintegy jelezve, hová tart megbékélt lelke.

Őszinte együttérzésemet fejezem ki hozzátartozói iránt, és kérem Szent Egyházunk hűséges gyermekeit, hogy imádkozzanak Isten nemrég elhunyt szolgájáért, Ágostonért.

Könyörületes Urunk nyugosztalja lelkét a mennyei hajlékokban és adjon néki örök emléket!

+ Márk, budapesti metropolita, a Magyar Egyházmegye kormányzója