Márk metropolita köszöntése püspökké szentelésének évfordulóján

Január 14-én, az Úr körülmetélése és névadása ónaptár szerinti ünnepén (jan. 1/14.) volt Márk budapesti metropolita püspökké szentelésének évfordulója. Ezen a napon Egyházmegyénk papjai és hívei az alábbi levélben köszöntötték főpásztorukat: 

Eminenciás Főpásztor Urunk!

Szívből köszöntjük Önt püspökké szentelésének évfordulóján! Tizenhét évvel ezelőtt állította Önt az Úr lámpásként a püspöki szolgálatba, hogy „építse Krisztus Testét” (Ef 4,12) – Isten Egyházát. Miután magára vette a főpásztori szolgálat keresztjét, szerető és gondoskodó főpapként legeltette Krisztus nyáját, bölcs szavaival és élete példájával tett tanúságot az örök evangéliumi igazságokról, és az embereket a keresztény parancsolatok szerinti életre hívta.

Szeretett Urunk, imádsággal kívánunk Önnek jó egészséget ezekben a nehéz időkben és Istenünk megerősítő kegyelmét magas főpásztori szolgálatában.

Ísz pollá eti, deszpota! Kérjük főpapi imáit és áldását.

A Magyar Egyházmegye papjai és hívei.”