A szegedi és a szentesi egyházközségek hírei

2003. november 2-án prot. Imrényi Tibor, szegedi parochus, megbízott szentesi lelkész halotti emlékszertartást tartott az összegyűlt hívők elhunyt hozzátartozóinak lelki nyugalmáért a szentesi temető kápolnájában.

November 27-én, a Román Ortodox Keresztény Hallgatók Szövetségének (A.S.C.O.R.) meghívására Imrényi Tibor szegedi lelkész, valamint Bekán Aurél magyarcsanádi román lelkész és Sziluán archimandrita, a körösszakáli román ortodox monostor igumenje, két szegedi hívő kíséretében Nagyváradon járt. A kis csoportnak igen meleg, testvéri fogadtatásban és emlékezetes találkozásban volt része a nagyváradi egyetem teológiai fakultásának hallgatóival. A találkozó előtti délutánt a kis csoport a város peremén nemrég épült, Nagyboldogasszonynak szentelt női kolostorban töltötte, ahol a nővérek példaszerű keresztény életet élnek.

2003. december 25-én, Karácsony első napján, a szegedi viszonyokhoz képest szép számmal gyűltek össze a hívők az ünnepi Szent Liturgiára. A magyar hívőkön kívül a szokásosnál is több, a városban tanuló, vagy már itt letelepedett görög és orosz hívő jött el. Az evangélium három nyelven, magyarul, görögül és szlávul került felolvasásra és az ünnepi himnuszok is három nyelven szólaltak meg. A sok évtizedes hagyomány szerint a Liturgia után került sor a böjt közös megtörésére az egyházközség hittantermében. Szinte minden hívő készített valamit a közös, ünnepi asztalra.

2004. január 10-én, szombaton az alsóvárosi ferences testvérek egy csoportja, valamint Juszuf kairói kopt lelkész és híveinek egy csoportja vett részt az esti vigílián. Az istentisztelet után Juszuf atya beszámolt az egyiptomi keresztények áldozatos életéről, hitük erejéről, a naponkénti megpróbáltatásokról, melyeket hitükért kell elviselniük.

Január 18-án vasárnap, a szegedi keresztény egységhét nyitó estéjén a Kálvin téri ún. „kakasos” templomban a szegedi egyházközség Szent Demeter Kamarakórusa működik közre.