Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja karácsonyi üzenete a Moszkvai Patriarchátus Magyar Ortodox Egyházmegyéje tiszteletreméltó pásztoraihoz és istenszerető nyájához

Az Úrban szeretett atyák és testvérek! Újra eljött hozzánk Krisztus Születésének nagy és fényes ünnepe. Újra felragyogott nekünk a betlehemi csillag üdvözítő fénye, amely megvilágosítja a világot és elvezet minket a Mennyek Országába. Újra Krisztus Születését ünnepeljük, aki tökéletes Isten és tökéletes ember, Aki mindenben egyenlő az Atya Istennel, és a bűnt kivéve mindenben hasonló…

tovább

Útjára indult a Magyar Ortodox Egyházmegye honlapjának orosz nyelvű változata

A napokban útjára indult a Magyar Ortodox Egyházmegye hivatalos honlapjának orosz nyelvű verziója, amely a Világhálón a http://orthodoxia.org/hungary címen kereshető fel. A honlap grafikai képe és tematikája szinte teljes mértékben megegyezik a magyar változatéval, vagyis itt is helyet kapnak az Egyházmegyével kapcsolatos hírek, az egyházközségek címei és a papok elérhetőségei, prédikációk, hivatalos dokumentumok, püspöki körlevelek és történelmi…

tovább

Beszámoló Kirill Szmolenszki és Kalinyingrádi metropolita magyarországi látogatásáról

Kirill metropolita magyarországi látogatásának első napja Október 16-án megkezdődött Kirill, Szmolenszki és Kalinyingrádi metropolita magyarországi látogatása. A látogatásra Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnökének meghívására került sor. Kirill metropolita találkozik a Magyar Ortodox Egyházmegye papságával, Mádl Ferenccel, a Magyar Köztársaság elnökével, Szili Katalinnal, a Magyar Országgyűlés elnökével, parlamenti bizottságok elnökeivel, a Római Katolikus Egyház magyarországi…

tovább

Másodfokon is elutasították a Konstantinápolyi Patriarchátus Magyarországi Exarchátusa Nagyboldogasszony templomra vonatkozó keresetét

A Fővárosi Táblabíróság 2004. október 13-án tárgyalta azt a vagyonjogi keresetet, amelyet a Konstantinápolyi Patriarchátus Magyarországi Exarchátusa, mint felperes nyújtott be a Magyar Ortodox Egyházmegyével, mint alperessel szemben a budapesti Petőfi téri Nagyboldogasszony templom és a hozzátartozó lakóingatlanok tulajdonjogával kapcsolatban. A felperes képviselőjeként a tárgyaláson jelen volt Kalota József protopresbiter, az alperes képviselőjeként pedig Hilarion…

tovább

Az Orosz Ortodox Egyház Főpapi Zsinatának üzenete az Orosz Ortodox Egyház papságához, tisztes szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Az Úrban szeretett tiszteletreméltó lelkipásztorok és diakónusok, istenszerető szerzetesek és szerzetesnők, és az Egyház minden hű gyermeke! Az Orosz Ortodox Egyház Főpapi Szent Zsinata, amely Moszkvában, a Megváltó Krisztus székesegyházban és a Szergijev Poszadi Szent Háromság-Szent Szergij Lavrában ülésezett, 2004. október 3. és 8. között, a következő apostoli üdvözlettel fordul Egyházunk egész népéhez: “Kegyelem és békesség…

tovább

Ürömben sor került Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő hamvainak ünnepélyes újratemetésére

2004. szeptember 11-én Ürömön ünnepélyes keretek között megemlékeztek Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő (1783-1801), I. Pál orosz cár leánya, Habsburg József nádor felesége földi hamvainak visszaszállításáról azok történelmi nyughelyére, a hercegnő égi patrónusa nevét viselő Szent Alexandra vértanúnő kápolnába. Az ünnepséget Főtisztelendősége Hilarion (Alfejev) bécsi és ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye ideiglenes kormányzó főpapja vezette.

tovább

Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja beszéde a 2004. szeptember 11-i ürömi ünnepségen

Főtisztelendő és exellenciás urak, kedves testvéreim, tisztelt vendégeink!  Azért gyűltünk össze, hogy megünnepeljünk egy nevezetes eseményt e templom és Üröm város életében. A mai napon Alexandra Pavlovna nagyhercegnő földi maradványai visszatérnek ide – történelmi nyughelyükre. Ezzel eredményesen lezárul az a hosszú várakozással, munkával és imákkal teli időszak, amelyet mindazok átéltek, akik számára becses ez a…

tovább

Új könyvet jelentetett meg a Miskolci Magyar Ortodox Múzeumért Alapítvány

Ezekben a hetekben jelent meg a Miskolci Magyar Ortodox Múzeum „Az Istenszülő csodatévő Ahtirkai ikonja a miskolci ortodox templomban” c. kiadványa. A könyvecske bemutatja a nevezetes miskolci Szent Háromság ortodox templom csodatévőként tisztelt Ahtirkai Istenszülő ikon-másolatát, melyet a legenda szerint Nagy Katalin cárnő ajándékozott a templomnak a XVIII. században.

tovább

A Magyar Ortodox Egyházmegye (Moszkvai Patriarchátus) pert nyert a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Exarchátusával szemben

A Fővárosi Bíróság 2004. május 18-án ítéletet hirdetett abban a vagyonjogi perben, amelyet a Konstantinápolyi Patriarchátus Magyarországi Exarchátusa, mint felperes indított a Magyar Ortodox Egyházmegyével, mint alperessel szemben a budapesti Petőfi téri Nagyboldogasszony templom és a hozzátartozó lakóingatlanok tulajdonjogával kapcsolatban. A felperes képviselőjeként a tárgyaláson jelen volt Mihail (Staikos) bécsi metropolita, magyarországi exarcha, az alperes…

tovább