A budapesti Radonyezsi Szent Szergij templom főünnepe

Október 8-án a budapesti Radonyezsi Szent Szergij templomban Főpapi Szent Liturgiára került sor. A Liturgiát a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja, Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök tartotta az egyhzközség és a budapesti Nagyboldogasszony magyar ortodox székesegyház papjainak rszvételével. Az ünnepet, mint minden évben, ezen a napon is különleges ünnepélyességgel tartották meg, nagy számú hívő jelenlétében. A templom közepén álló analógionon ott volt a szent ikonja, II. Alexij, Moszkva és egész Oroszország patriarchája ajándéka, amely a templom egyik legbecsesebb ereklyéje.

A Szent Liturgia befejeztével Hilarion püspök atya mondott tanító beszédet Szent Szergij életéről. Ez a nagy szent azt hagyta nekünk lelki örökségül, hogy az imádság segítségével törekedjünk a Szent Háromság titkának megismerésére. Az általa alapított monostor, amely a Szent Háromság nevét viseli, kezdettől fogva az isteni szeretet és harmónia látható és élő ikonjának bizonyult. A szent tanítványai, akik közé bátran számíthatjuk Oroszország következő hívő nemzedékeit, azon munkálkodtak, hogy megvalósítsák életükben ennek az isteni szeretetnek és harmóniának az eszméjét. Ez a törekvés különös erővel nyilvánul meg Szent Szergij egyik legközelebbi lelki gyermeke, Szentéletű Andrej Rublov Szent Háromság-ikonján.

Oroszföld e csodálatos szentjének lelki öröksége élő tanulságul szolgál mindannyiunk, így a mai napon itt imádkozók számára is – folytatta a püspök atya. Nagyon fontos, hogy mi is megszerezzük a belső egység, szeretetet és egymás iránti megértés képességét, különösen ezekben az időkben, amikor a Magyar Ortodox Egyházmegye nehéz időket él át.

Hilarion püspök ihletett szentbeszédét a hívek különleges figyelemmel hallgatták végig. A benne foglaltak sokak számára lehetőséget nyújtottak arra, hogy elgondolkodjanak saját lelki életükről, különösen Szent Szergij alázatának és Isten iránti szeretetének tükrében.