Szerkesztő

A Magyar Ortodox Egyházmegye (Moszkvai Patriarchátus) pert nyert a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Exarchátusával szemben

A Fővárosi Bíróság 2004. május 18-án ítéletet hirdetett abban a vagyonjogi perben, amelyet a Konstantinápolyi Patriarchátus Magyarországi Exarchátusa, mint felperes indított a Magyar Ortodox Egyházmegyével, mint alperessel szemben a budapesti Petőfi téri Nagyboldogasszony templom és a hozzátartozó lakóingatlanok tulajdonjogával kapcsolatban. A felperes képviselőjeként a tárgyaláson jelen volt Mihail (Staikos) bécsi metropolita, magyarországi exarcha, az alperes…

tovább

Egyházmegyénk kormányzó főpapja, Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök találkozott Simeon metropolitával, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház főpásztorával

Hilarion püspök május 18-án Budapesten találkozott Simeon nyugat-európai metropolitával, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház vezetőjével. A megbeszélésre Hilarion püspök urat elkísérte Bilku Roland Szergij lelkész, az Egyházmegyei Hivatal titkára. A rendkívül szívélyes és baráti hangulatú találkozón a püspökök beszámoltak egymásnak egyházmegyéjük életéről és a velük kapcsolatos aktuális történésekről. Mindketten kifejezték reményüket, hogy a két egyházmegye…

tovább

A szegedi és szentesi egyházközségek hírei (2004 január-április)

2004. január 18-25. között, a keresztény egységhét keretében két alkalommal volt ortodox szolgálat Szeged városában, kórusének ill. igehirdetés formájában: január 18-án vasárnap, a szegedi keresztény egységhét nyitó estéjén a Kálvin téri ún. „kakasos” templomban és 23-án, pénteken az alsóvárosi Havasboldogasszony ferences templomban. Az egységhét vasárnap este közös vacsorával zárult, melynek házigazdája Kondé Lajos, a szegedi…

tovább

Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja húsvéti üzenete a Magyar Ortodox Egyházmegye (Moszkvai Patriarchátus) főtisztelendő pásztoraihoz és istenszerető nyájához

Az Úrban szeretett atyák és testvérek! Krisztus feltámadt! Ma az egész keresztény világ Krisztus Feltámadását ünnepli. Minden egyes templomban, minden egyes családban, Jézus Urunkban örvendeznek az emberek, Aki a mi üdvösségünkért szenvedett és feltámadt.

tovább

II. Alexij Moszkva és egész Oroszország patriarchájának húsvéti körlevele az Orosz Ortodox Egyház főpásztoraihoz, pásztoraihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Kereszteddel megszüntetted a gyümölcsfa átkát, temetéseddel megölted a halál hatalmát, feltámadásoddal pedig megvilágosítottad az emberek nemzetségét; ezért Hozzád így kiáltunk: Jóttevő Krisztus Istenünk, dicsőség Néked. („Uram Tehozzád kiáltottam” utáni sztichira a Húsvét Vasárnap esti istentiszteleten)

tovább

Könyv Alexandra Pavlovna főhercegnő életéről

A múlt év végén jelent meg a budapesti Interpressfakt és a szentpétervári Aletheia kiadó gondozásában a Budapesten élő és alkotó orosz újságíró és irodalmár, Oleg Volovik legújabb, „Alexandra: élete, családja, sorsa és emléke” című munkája. A könyv Alexandra Pavlovna főhercegnőről, I. Pál orosz cár lányáról, Habsburg József nádor feleségéről szól, aki 1801-ben, tragikusan fiatalon hunyt…

tovább

A Magyar Ortodox Egyházmegye új internetes honlapja

A múlt hét folyamán megkezdte működését a Magyar Ortodox Egyházmegye új világhálós honlapja, a Magyar Ortodoxia. A web-oldalra, amely ahttp://www.magyarorthodoxia.org címen érhető el, a régi honlap anyagai mellett felkerültek új cikkek is, többek között magyarországi, helyi tiszteletnek örvendő szentekről szóló írások. A szerkesztők örömmel fogadnak minden észrevételt és technikai jellegű segítséget (alkotói munka, szövegek szkennelése, gépelése).

tovább

Markóczy Magyar Miklós: Hétköznapi csoda (Befejeződött a budapesti Nagyboldogasszony székesegyház tetőszerkezetének felújítása)

2003 tavaszán szinte heti rendszerességgel szólt az egyházközség telefonja, hogy most már tűrhetetlen a templom tetőszerkezetének állapota, és hanyagságunk miatt fel fognak minket jelenteni. Igen, ez egyszerűbb, mint segíteni, vagy megoldani a problémát. A jó szándékú telefonálok ezzel talán megnyugtatták lelkiismeretünket, ám tényleges segítséget nem nyújtottak. A ténnyel mi is tisztában voltunk, és addig is…

tovább

Megalakult a Magyarországi Ortodox Keresztény Ifjúsági Szövetség (MORISZ)

2004. február 28-án megalakult a Magyarországi Ortodox Keresztény Ifjúsági Szövetség (MORISZ). Az alakuló ülésre a Magyar Írószövetség tárgyalótermében került sor, több mint 50 résztvevő és érdeklődő körében. A találkozón a hazai Ortodox Egyházak szinte mindegyike képviseltette magát, világi illetve lelkészi szinten. Az ülést közös imádság, valamint Hilarion Alfejev püspök atya (Magyar Ortodox Egyházmegye) és Bárdos…

tovább