Szerkesztő

II. Alexij, Moszkva és egész Oroszország patriarchájának karácsonyi üzenete az Orosz Orthodox Egyház főpásztoraihoz, pásztoraihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Az ég és a föld ma egyesült, midőn Krisztus megszületett. Ma Isten a földre szállott, és az ember a mennybe emelkedett. (Litiai sztichira Krisztus test szerint való születésének ünnepén) Az Úrban szeretett Főtisztelendő főpásztor testvérek, tiszteletreméltó atyák, istenszerető szerzetesek és szerzetesnők, kedves testvérek!

tovább

Hilarion Bcsi és Ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja részt vett a budapesti Szent István bazilikában tartott karácsonyi szentmisén

December 24-én Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, kormányzó főpapunk Nyikolaj Kim, a budapesti Szent Szergij orosz egyházközség lelkészének kíséretében részt vett a Szent István bazilikában tartott karácsonyi éjféli szentmisén, amelyet dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása mutatott be magas rangú állami és egyházi vezetők s nagyszámú hívő jelenlétében. Az ünnepi szentmisét a Magyar…

tovább

Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök 2003. december 10-én kelt válaszlevele Mihaíl Ausztriai metropolitához

Főtisztelendő Mihail Ausztriai metropolitának, a Konstantinápolyi Patriarchátus magyarországi Exarchájának Főtisztelendőséged! Válaszolva az Ön 2003. november 3-án kelt levelére, először is szeretnék rámutatni arra a megengedhetetlen hangnemre, amelyben a levél íródott. Azok a kifejezések és hasonlatok, amelyeket Ön az Orosz Ortodox Egyházzal kapcsolatban használ, nem elfogadhatóak még egy világi embertől sem, nem is szólva egy olyan…

tovább

Egyházmegyénk kormányzó főpapja, Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök találkozott Sofronie Gyulai püspökkel, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye vezetőjével

Hilarion püspök november 15-én Budapesten találkozott Sofronie Gyulai püspökkel, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye vezetőjével. A megbeszélésre Hilarion püspök kezdeményezésére került sor. Sofronie püspök kíséretében ott volt Kallinik és Nicolae szerzetespap, a Magyar Ortodox Egyházmegye papságát pedig D. Dr. Berki Feriz protopresbyter esperes, Bilku Roland Szergij lelkész, az Egyházmegyei Hivatal titkára és Tatárka Kirill diakónus…

tovább

Mihail Ausztriai metropolita 2003. november 3-án kelt levele Hilarion Bécsi és Ausztriai püspökhöz

Főtisztelendő Hilarion Bécsi és Ausztriai Püspök úrnak, Az Orosz Ortodox Egyház Budapesti és Magyarországi Püspöksége Helytartójának Főtisztelendő Testvérem Krisztusban! Válaszadással tartozoma 2003. szeptember 1-i levelére egyrészt azért, hogy az ismét szándékosan elferdített történelmi igazság helyreálljon, másrészt pedig a címzettek tájékoztatása céljából, akiket ezzel megtéveszt, áldozópapból áldozattá változtat. És amit tisztázni szeretnék:

tovább

Lezajlott egyházmegyénk IV. Ifjúsági Találkozója

Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, egyházmegyénk kormányzó főpapja áldásával október 23. és 26. között került sor Nyíregyházán a IV. Magyar Ortodox Ifjúsági Találkozóra, amelynek mottójául a szervezők Szent Pál apostol szavait választották a 2. Korinthusi levélből: „ Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!” (2Kor 5,20).

tovább

A magyar igazságszolgáltatás újabb győzelme

A karcagi Szent György ortodox templomot ortodox kereskedők építtették. Karcagra való érkezésük után több mint száz évig élt a közösség templom nélkül, amikor is a jelentősen felduzzadt egyházközség templomépítésbe kezdett. Az építkezés 1794-ben fejeződött be. A templomot még abban az évben felszentelte Dioniszije budai szerb püspök.

tovább

A budapesti Radonyezsi Szent Szergij templom főünnepe

Október 8-án a budapesti Radonyezsi Szent Szergij templomban Főpapi Szent Liturgiára került sor. A Liturgiát a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja, Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök tartotta az egyhzközség és a budapesti Nagyboldogasszony magyar ortodox székesegyház papjainak rszvételével. Az ünnepet, mint minden évben, ezen a napon is különleges ünnepélyességgel tartották meg, nagy számú hívő jelenlétében….

tovább

Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök találkozói a Magyar Katolikus Egyház főpapjaival

Október 4-én Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, az Orosz Orthodox Egyház európai nemzetközi szervezetekbe delegált képviselője és a Magyar Orthodox Egyházmegye ideiglenes kormányzója Debrecenbe látogatott, ahol a városban szerveződő magyar ortodox közösségnek Szent Liturgiát szolgált. Bosák Nándor debreceni katolikus püspök engedélyével a liturgiát a Szent Anna székesegyház altemplomában végezte.

tovább