December 5-én volt II. Alekszij pátriárka elhunytának tizennegyedik évfordulója

A „pátriárka” szó azt jelenti, „atyák feje”, azaz, azoknak az atyáknak feje, akik főpapokként szolgálnak, sőt, az egész Egyházé.

Főpapi felszentelésem előtt Őszentsége, II. Alekszij pátriárka szó szerint úgy beszélt velem, mint egy atya, aki tanulóját fogadja az első osztályban. Nehéz elfelejteni a pátriárka hozzáállását azokhoz, akik főpapi szolgálatra lettek kijelölve.

Nincs kétségem afelől, hogy mindazok, akiket akkor főpapnak választottak, átélték a pátriárka atyai szeretetének ezt a megnyilvánulását lelki gyermekeihez. 

Alekszij pátriárka az egész Egyházra gondot viselt. Az egyházi élet legkisebbnek tűnő nüanszai sem kerülték el az első főpásztor figyelmét. Amikor Ausztriában voltam püspök, és megérkeztem hozzá, hogy beszámoljak a rám bízott egyházmegye helyzetéről, kiderült, semmit sem kell jelentenem, mert ő már mindennel tisztában volt: hány templom van az egyházmegyében, hol, milyen gondok vannak, hol, milyen felújítás folyik…

Így viszonyult az egész Egyházhoz: tudta, mi folyik az egyházmegyékben, a monostorokban, az egyes egyházközségekben. Az első főpap figyelmét nemcsak azok értékelték, akik személyesen is találkoztak vele. Mindazok, akik azokban az években egyházi szolgálatba léptek, magukon is megtapasztalhatták személyiségének jótékony hatását.

Hilarion, Budapest-magyarországi metropolita

(Ford. I. T.)