Márk metropolita novemberi főpapi látogatása hazánkban, II.

November 27-én, szombaton Szent Fülöp apostol napján és a karácsonyi böjt ónaptár szerinti előünnepén (nov. 14/27.) Márk metropolita főpapi szent liturgiát tartott a budapesti Radonyezsi Szent Szergij templomban. A főpappal együtt szolgáltak az egyházmegye papjai: prot. Imrényi Tibor, prot. Kádár Iván, prot. Kim Nyikolaj, Bulah Szvjatoszlav pap, Dadányi Miklós protodiakónus, Csepizsov Vlagyimir diakónus. az ének szolgálatát az egyházközség kórusa látta el Hegedüs Iván karnagy vezetésével. 

Az istentiszteletet végén elmondott igehirdetés a megszállott gyermek meggyógyításáról szólt, akit apja sírva hozott Jézus elé, hogy gyógyítsa meg (Lk 9,37-43). Bár a megszállottság valóságos és különleges csapás egy ember életében, merőben eltér egy szokványos betegségtől, és úgy tűnhet, tőlünk távol áll, mégis, amikor vétkezünk, megszegjük az isteni törvényeket, Krisztus Urunk parancsolatait, valójában az Ellenségnek engedünk, egyfajta „megszállottság” alatt, ahelyett, hogy hűségesek maradnánk Krisztushoz, aki mindnyájunk lelkét eljegyezte, amit a vőlegényről és a násznépről szóló megindító szavak is kifejeznek (Mt 9,15).

A prédikáció végén főpapunk kifejezte örömét, hogy imádságos közösségben lehet az egyházmegye papjaival és híveivel, csaknem két éves kényszerszünet után, amelyet a mostani járvány okozott. Válaszában prot. Kádár Iván parochus meleg szavakkal köszöntötte a főpásztort, kifejezve háláját a bölcs tanító szavakért, és azért a megerősítő támogatásért, amelyet egy főpásztori látogatás jelent a járvány megújuló hullámai közepette.

 

Ezután Márk metropolita az egyházmegye két papjának adott át pátriárkai kitüntetéseket: prot. Imrényi Tibornak, aki nemrég töltötte be 75. életévét, pátriárkai oklevelet adott át, prot. Kim Nyikolajt pedig, aki 60. születésnapját ünnepelte, Szent, igazhitű Dániel, moszkvai fejedelem rendjének III. fokozatával tüntette ki.

Az istentiszteletet kötetlen testvéri együttlét, asztalközösség követte a főpásztorral és az együtt szolgáló papokkal, világi szolgálattévőkkel, melynek során mind a főpásztor, mind a jelenlévők megosztották saját tapasztalataikat a mostani nehézségek, megpróbáltatások leküzdésével kapcsolatban, kérdéseket tehettek fel és bölcs válaszokat kaptak a főpaptól és saját szolgálattársaiktól.