A Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye templomszentelési ünnepe

IMG_4177-001Március 30-án, Nagyböjt 4. vasárnapján nagy ünnep volt Gyulán, a Román Egyházmegye székhelyén, amelynek keretében újjászentelték a Szent Miklós püspöki székesegyházat és annak nemrég felállított nyári oltárát.

Az ünnepségen, Márk jegorjevszki érsek, egyházmegyénk kormányzó főpapja áldásával, prot. Nyikolaj Kim, hévízi parochus képviselte egyházmegyénket. 

A Szent Miklós templomot európai uniós, határ menti (magyar-román) együttműködési program keretében újították fel, azzal a szándékkal, hogy elősegítsék a két ország közötti vallási turizmus fejlődését.

A főpapi szent liturgiát a román egyház hat főpapja, Timotei aradi érsek, Sofronie nagyváradi püspök, Lucian karánsebesi püspök, Nicodim turnu-severini püspök, Paisie lugosi püspök és Siluan gyulai püspök, valamint Lukijan budai szerb püspök végezte mintegy húsz pap és tíz diakónus segédletével.
A templomot nagy számban töltötték meg magyarországi és romániai hívők, jelen voltak az Emberi Erőforrások Minisztériuma magas rangú képviselői, Gyula város vezetői, a román nagykövet és a gyulai román konzul, Békés és Arad megyék küldöttei, az európai uniós forrásokat kezelő alap munkatársai, valamint számos érdeklődő gyulai polgár.

A szent liturgiát üdvözlő beszédek követték, majd kitüntetéseket nyújtottak át azoknak az egyházi és világi személyeknek, akik önzetlen és felelősségteljes munkájukkal jelentősen hozzájárultak az európai uniós projekt sikeréhez. A testvéri ortodox egyházmegyék képviselői és a díszvendégek emlékplakettet vehettek át Siluan püspöktől.

Márk érsek atya a következő üdvözlő levelet küldte az ünnepség résztvevőinek, amelyet prot. Nyikolaj Kim olvasott fel magyar nyelven:

Excellenciás Siluan Püspök Atya!

Excellenciás Püspök Atyák!

Kedves Testvéreim!

Szívből köszöntöm Önöket a mai ünnepi esemény, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye gyulai székesegyházának újraszentelése és szabadtéri oltárának felszentelése alkalmából!

Ezzel a szenteléssel az imádságnak egy újabb helye nyílt meg magyar földön, az ortodoxia fénye új sugarával ragyogott fel az istenoltalmazta Magyarországon.
Örömünkre szolgál, hogy imáinkkal mi is hozzákapcsolódhatunk hittestvéreink imáihoz, és együtt örvendezhetünk Önökkel ezen a mai lelki örömünnepen.
Kívánok Önnek, kedves Siluan püspök atya, és egész istenoltalmazta lelki nyájának számos és boldog esztendőt, üdvös és áldott szolgálatot és mindenben jó munkálkodást!

Szeretettel Krisztusban:

Márk jegorjevszki érsek,
a Moszkvai Patriarkátus Magyar Egyházmegyéjének kormányzó főpapja.

A templomszentelést ünnepi ebéd követte a gyulai román gimnázium épületében a papság, nagyszámú vendég és hívő részvételével.