Másodfokon is elutasították a Konstantinápolyi Patriarchátus Magyarországi Exarchátusa Nagyboldogasszony templomra vonatkozó keresetét

A Fővárosi Táblabíróság 2004. október 13-án tárgyalta azt a vagyonjogi keresetet, amelyet a Konstantinápolyi Patriarchátus Magyarországi Exarchátusa, mint felperes nyújtott be a Magyar Ortodox Egyházmegyével, mint alperessel szemben a budapesti Petőfi téri Nagyboldogasszony templom és a hozzátartozó lakóingatlanok tulajdonjogával kapcsolatban. A felperes képviselőjeként a tárgyaláson jelen volt Kalota József protopresbiter, az alperes képviselőjeként pedig Hilarion…

tovább

Az Orosz Ortodox Egyház Főpapi Zsinatának üzenete az Orosz Ortodox Egyház papságához, tisztes szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Az Úrban szeretett tiszteletreméltó lelkipásztorok és diakónusok, istenszerető szerzetesek és szerzetesnők, és az Egyház minden hű gyermeke! Az Orosz Ortodox Egyház Főpapi Szent Zsinata, amely Moszkvában, a Megváltó Krisztus székesegyházban és a Szergijev Poszadi Szent Háromság-Szent Szergij Lavrában ülésezett, 2004. október 3. és 8. között, a következő apostoli üdvözlettel fordul Egyházunk egész népéhez: “Kegyelem és békesség…

tovább

Ürömben sor került Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő hamvainak ünnepélyes újratemetésére

2004. szeptember 11-én Ürömön ünnepélyes keretek között megemlékeztek Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő (1783-1801), I. Pál orosz cár leánya, Habsburg József nádor felesége földi hamvainak visszaszállításáról azok történelmi nyughelyére, a hercegnő égi patrónusa nevét viselő Szent Alexandra vértanúnő kápolnába. Az ünnepséget Főtisztelendősége Hilarion (Alfejev) bécsi és ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye ideiglenes kormányzó főpapja vezette.

tovább

Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja beszéde a 2004. szeptember 11-i ürömi ünnepségen

Főtisztelendő és exellenciás urak, kedves testvéreim, tisztelt vendégeink!  Azért gyűltünk össze, hogy megünnepeljünk egy nevezetes eseményt e templom és Üröm város életében. A mai napon Alexandra Pavlovna nagyhercegnő földi maradványai visszatérnek ide – történelmi nyughelyükre. Ezzel eredményesen lezárul az a hosszú várakozással, munkával és imákkal teli időszak, amelyet mindazok átéltek, akik számára becses ez a…

tovább

Új könyvet jelentetett meg a Miskolci Magyar Ortodox Múzeumért Alapítvány

Ezekben a hetekben jelent meg a Miskolci Magyar Ortodox Múzeum „Az Istenszülő csodatévő Ahtirkai ikonja a miskolci ortodox templomban” c. kiadványa. A könyvecske bemutatja a nevezetes miskolci Szent Háromság ortodox templom csodatévőként tisztelt Ahtirkai Istenszülő ikon-másolatát, melyet a legenda szerint Nagy Katalin cárnő ajándékozott a templomnak a XVIII. században.

tovább

A Magyar Ortodox Egyházmegye (Moszkvai Patriarchátus) pert nyert a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Exarchátusával szemben

A Fővárosi Bíróság 2004. május 18-án ítéletet hirdetett abban a vagyonjogi perben, amelyet a Konstantinápolyi Patriarchátus Magyarországi Exarchátusa, mint felperes indított a Magyar Ortodox Egyházmegyével, mint alperessel szemben a budapesti Petőfi téri Nagyboldogasszony templom és a hozzátartozó lakóingatlanok tulajdonjogával kapcsolatban. A felperes képviselőjeként a tárgyaláson jelen volt Mihail (Staikos) bécsi metropolita, magyarországi exarcha, az alperes…

tovább

Egyházmegyénk kormányzó főpapja, Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök találkozott Simeon metropolitával, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház főpásztorával

Hilarion püspök május 18-án Budapesten találkozott Simeon nyugat-európai metropolitával, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház vezetőjével. A megbeszélésre Hilarion püspök urat elkísérte Bilku Roland Szergij lelkész, az Egyházmegyei Hivatal titkára. A rendkívül szívélyes és baráti hangulatú találkozón a püspökök beszámoltak egymásnak egyházmegyéjük életéről és a velük kapcsolatos aktuális történésekről. Mindketten kifejezték reményüket, hogy a két egyházmegye…

tovább

A szegedi és szentesi egyházközségek hírei (2004 január-április)

2004. január 18-25. között, a keresztény egységhét keretében két alkalommal volt ortodox szolgálat Szeged városában, kórusének ill. igehirdetés formájában: január 18-án vasárnap, a szegedi keresztény egységhét nyitó estéjén a Kálvin téri ún. „kakasos” templomban és 23-án, pénteken az alsóvárosi Havasboldogasszony ferences templomban. Az egységhét vasárnap este közös vacsorával zárult, melynek házigazdája Kondé Lajos, a szegedi…

tovább

Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja húsvéti üzenete a Magyar Ortodox Egyházmegye (Moszkvai Patriarchátus) főtisztelendő pásztoraihoz és istenszerető nyájához

Az Úrban szeretett atyák és testvérek! Krisztus feltámadt! Ma az egész keresztény világ Krisztus Feltámadását ünnepli. Minden egyes templomban, minden egyes családban, Jézus Urunkban örvendeznek az emberek, Aki a mi üdvösségünkért szenvedett és feltámadt.

tovább