Hilarion metropolita találkozása a „Magyar Parlament Imacsoportjával”

2023. szeptember 22-én főpásztorunk a „Magyar Parlament Imacsoportjában” tömörülő képviselőkkel találkozott. Az Imacsoport célja – ahogyan az hivatalos honlapjukon is olvasható (parlamentiimacsoport.hu) – „előmozdítani a keresztény értékek védelmét Magyarországon és világszerte, elősegíteni a békét és az együttműködést a különböző országok parlamentjei, kongresszusai és szenátusai között, Isten dicsőségére.”

A találkozót megnyitva a csoport alapítója és vezetője, Dr. Vejkey Imre szívből jövő és legőszintébb jókívánságait fejezte ki Hilarion metropolitának Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nevében:
„Ahogyan a bibliai próféta mondta, ha az őr látja, hogy közeledik az ellenség, de nem ad jelet, akkor Isten magyarázatot fog kérni tőle az áldozatokért, az emberéletekért” – jegyezte meg beszédében Vejkey Imre. „Mi vagyunk az őrök, ahogy az Úr mondta. És mi itt figyelmeztetjük az embereket az istentelenségre, a gender ideológiára és az illegális migrációra. Rámutatunk arra, hogy Washington ki akarja használni a jelenlegi háborút. Rámutatunk arra, hogy az amerikai demokraták által támogatott Soros-birodalom törekvései ellene mondanak keresztény és nemzeti értékeinknek.”
A képviselőcsoport vezetője szerint „az Európai Bizottság által vezetett globalisták szemében Magyarország tüske: Magyarország szabad ország, az Európai Unió legszabadabb országa. Azért, mert a migrációs politika helyett családpolitikánk van. Nálunk a gender ideológia helyett családi értékeink vannak, Isten ugyanis férfinak és a nőnek teremtette az embert. És pontosan ezeket az ezer éves értékeket akarják kiragadni a kezünkből. Véget akarnak vetni a „magyar irányzatnak”, azt akarják, hogy tűnjünk el. De nem adjuk fel, ezt nem engedjük meg.”

Hilarion metropolita a köszöntésre reagálva többek között ezt mondta:
„Számomra Magyarország nagyon közeli ország. 2003-tól 2009-ig én irányítottam a magyar egyházmegyét. Azután 13 évig Moszkvában éltem, de soha nem felejtettem el Magyarországot, és gyakran jártam ide. Itt, a Parlament falai között kaptam egy magas állami kitüntetést, kereszt-érdemrendet. És nagyon örülök, hogy Isten gondviselése folytán immár több mint egy éve ismét Magyarországra kerültem.
Minden, amit Ön mondott, nagyon közel áll hozzám, összhangban van a gondolataimmal. Van egy kép, amelyet a telefonomon találtam, egy kereszt Budapest felett, augusztus 20-án, Szent István király emléknapján emelkedett fényesen a főváros fölé. Sok barátomnak mutatom ezt a képet, és azt mondom, hogy az Európai Unió egyetlen országában sem képzelhető el, hogy az állam ilyen nyíltan és nyilvánosan nyilvánítsa ki a kereszténység iránti elkötelezettségét.
Magyarország keresztény államként alakult meg, és történelme során azokból az éltető nedvekből táplálkozott, amelyek a keresztény hitből fakadnak, melyeknek forrása maga a mi Urunk, Jézus Krisztus. Nagyon örülök, hogy a magyar vezetés ilyen figyelmet fordít a hagyományos keresztény értékek megőrzésére.”
Barátságos és jóindulatú légkörben zajlott az országgyűlési képviselők találkozása az ortodox főpásztorral, és számos sürgető kérdésről tárgyaltak a felek, a mai világban folytatott keresztény misszióról, az ortodox egyház és a magyar állam együtt munkálkodásáról a hagyományos értékek védelmében.
A találkozón Dr. Vejkey Imre mellett a parlamenti csoport számos vezető képviselője volt jelen. Főpásztorunkat az egyházmegye titkárságának vezetője, Li Vjacseszlav dikaónus kísérte el, valamint Zimonyi Irina fordító és Szuzuki Georgij szubdiakónus.
A találkozó emlékére Hilarion mteropolita „Jézus Krisztusról” szóló magyar fordításban is megjelent könyvét adta át a képviselőknek és beírta nevét a tiszteletbeli látogatók könyvébe.